Vaikuttava ammatillinen pedagogiikka

kuvituskuva

Lead paragraph

Vaikuttava ammatillinen pedagogiikka on keskeinen työelämälähtöisen soveltavan tutkimuksen alue Haaga-Heliassa. Siihen liittyy myös ammattikasvatuksen tieteenala.

Yhteiskunnallinen muutos muuttaa käsitystämme työstä, osaamisesta ja oppimisesta. Haaga-Heliassa vaikuttavan ammatillisen pedagogiikan missiona on toimia pedagogiikan tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin kokoavana tahona sekä osaamisen edistäjänä.

Edistämme TKI-painotteista toimintaa tunnistamalla ajankohtaisia ja tulevaisuuden pedagogiikan kehittämisen kohteita ja tarpeita. Osallistumme hankehakuihin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, työelämälähtöisesti. Vaikuttavuus tarkoittaa TKI-toiminnan integroimista opetukseen, yhteiskuntaan ja työelämään sekä avoimuutta, eettisyyttä, kestävyyttä ja vastuullisuutta.

Tutkimuksen ja kehittämisen kohteita

Tutkimusaluetyö tapahtuu ydinryhmän, työelämäyhteistyön, verkostojen, sidosryhmien ja avointen webinaarien kautta muun muassa seuraavien teemojen piirissä.

  • Jatkuva oppiminen ja korkeakoulupedagogiikka
  • Osaaminen ja osaamisen arviointi 
  • Hyvinvointi ja 2020-luvun työelämätaidot 
  • Digitaaliset ohjaus- ja oppimisympäristöt 
  • Immersiivisyys tilassa ja pedagogiikassa 
  • Teknologia koulutuksen ja työelämän rajapinnassa 
  • Erityinen oppija ammattiin oppimassa 
  • Ammattikasvatus 2020-luvulla 
  • Kestävyys, vastuullisuus ja turvallisuus koulutuksessa sekä oppimisessa
  • Kansainvälinen ammatillinen pedagogiikka

Käynnissä olevat hankkeet

Hanke
KESTO - Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja k...
Hanke
VETteach
Hanke
Oppimisen taika – sosiaalinen sirkus työelämätaito...

Tutkimusalueen vetäjä

Annica
Isacsson
tutkimusaluejohtaja
+358 294471091
Annica.Isacsson@haaga-helia.fi