Silmälasipäinen henkilö katsoo kameraan, taustalla kolme muuta istuu keskustelemassa.

Yhteisön parhaaksi (YP)

Yhteisöohjautuvat tiimit ja vuorovaikutusta edistävä johtaminen korkeakoulun pedagogisen hyvinvoinnin ytimessä -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään pedagogisen hyvinvoinnin edistämistä ja vastavuoroista johtamista korkeakouluyhteisöissä.

Kyseessä on osallistava tutkimus- ja kehittämisprosessi, jossa korkeakoulujen yhteisöt osallistuvat hankkeen toteutukseen. Osallistavalla otteella on tarkoitus tuottaa käytännön tietoa inhimillisten ongelmien ratkaisuun ja kehittää käytäntöjä. Pedagogisen hyvinvoinnin edistämisen kautta voidaan vaikuttaa korkeakouluyhteisön työn kuormittavuuteen ja muihin työyhteisöjen kuormitusongelmiin.

YP-hankkeen tutkimus- ja kehittämiskysymykset

Millainen vuorovaikutus edistää pedagogista hyvinvointia? 
1. Miten korkeakoulussa rakennetaan vuorovaikutuskulttuuria ja mahdollistetaan yhteisöohjautuvuutta? 
2. Miten korkeakoulussa tuetaan ja ohjataan keskijohdon vuorovaikutteista ja yhteisöllistä johtamista? 
3. Miten korkeakoulussa tuetaan ja ohjataan henkilöstön työtä ja pedagogista hyvinvointia?

Yhteisön parhaaksi (YP)

Kesto: 9/2023–9/2025

Projektipäällikkö: Kimmo Mäki

Rahoitus: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Työhyvinvointirahasto

Tutkijakehittäjätiimi: Kimmo Mäki (KTT, KL, yliopettaja), Eevastiina Gjerstad (KT,  TM, tutkija), Hannu Kotila (KT, yliopettaja), Pirjo Aura (TKI-asiantuntija) ja Crister Nyberg (FT, yliopettaja)

Ota yhteyttä
Kimmo
Mäki
yliopettaja
+358 294471357
Kimmo.Maki@haaga-helia.fi