Haaga-Helia saa käyttöönsä Ukraina-merkin

Ukrainassa eletään edelleen sodan keskellä. Aktiivista tukea tarvitaan sekä sotatilan aikana että tulevaa sodan jälkeisestä jälleenrakentamista varten. Haaga-Helia tukee Ukrainaa ja ottaa käyttöön Ukraina-merkin.

 

Ukraina banneri
News article

Body

Ukraina-merkki on maksuton tunnus, jonka yritykset ja yhteisöt, jotka ovat auttaneet ukrainalaisia saavat käyttöönsä osoituksena tuestaan Ukrainalle. Merkki viestii yritysten sidosryhmille merkkiä käyttävien tahojen arvoista ja ukrainalaisille heille osoitetusta tuesta. Ukrainaa voi auttaa esimerkiksi hyödyntämällä osaamista, lahjoittamalla rahaa, tarjoamalla palveluita ja tuotteita sekä työllistämällä ukrainalaisia.

Haaga-Helia on tukenut Ukrainaa 10 000 euron lahjoituksella Unicefin kautta ja tarjoamalla ilmaisia opintojaksoja ukrainalaisille pakolaisille. Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu on myös mukana kansainvälisessä yhteishankkeessa EU4Skills Better Skills for Modern Ukraine, jossa se on suunnittelemassa ja toteuttamassa koulutusta ukrainalaisille opettajille.

Ukrainalaisten opettajien opettajankoulutus aloitettiin vuoden 2021 syksyllä. Sodan alettua opettajankoulutuksen opiskelijoiden omien ohjausten toteuttaminen opettajantyössä ei ollut mahdollista, kun oppilaitoksia tuhottiin ja ukrainalaiset lähtivät pakoon ulkomaille tai joutuivat rintamalle tai sodan keskelle. Koulutuksiin suunniteltiin alkuvuodesta 2022 monipuolisia verkossa toteutettavia pienryhmätapaamisia.

Vuoden 2022 syksyllä Haaga-Helian Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kehitettiin ukrainalaisille digitaalista opettajankoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on tukea opettajien työn ja osaamisen kehittämistä sodan ja sen jälkeisen rauhan aikana. Opettajat voivat opiskella itsenäisesti verkossa heille sopivana ajankohtana. Digitaalinen opettajankoulutus lanseerataan Ukrainan opetusministeriön oppimisympäristössä keväällä 2023.