Tietoja (Europass) Diploma Supplement -liitteestä

Kuvituskuva: tietokone ja vihko pöydällä

Lead paragraph

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu asiakirja.

Euroopan komissio on myöntänyt Haaga-Helialle Diploma Supplement -tunnuksen. Tunnus on osoitus siitä, että Haaga-Helian antama tutkintotodistuksen liite, Diploma Supplement, noudattaa Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCOn suosituksia.

Seuraava teksti on Opetushallituksen laatima:

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu asiakirja. Se antaa lisätietoja suoritetusta tutkinnosta esimerkiksi työelämää ja jatko-opintoja varten. Suomessa kaikki korkeakoulut antavat Diploma Supplementin automaattisesti kaikille valmistuville.

Diploma Supplement -liitteessä on tietoja suoritetuista opinnoista, tutkinnosta, tutkinnon tasosta ja sen tuottamasta kelpoisuudesta jatko-opinnoissa ja työelämässä. Liitteessä on myös tietoa tutkinnon myöntäneestä korkeakoulusta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty.

Diploma Supplement -liite on EU:n, Euroopan neuvoston ja Unescon yhteisesti suunnittelema asiakirja. Diploma Supplement -liite on henkilökohtainen eikä se korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta: asiakirja esitetään aina yhdessä tutkintotodistuksen kanssa. 

Lisätietoja asiakirjasta saat korkeakoulustasi ja Europass www-sivuilta.

Suomalaisten tutkintojen tunnustaminen ulkomailla

Kansainvälinen periaate tutkintojen tunnustamisessa on, että vastaanottava taho tekee tulkinnan ulkomaisen tutkinnon tasosta ja sen antamasta kelpoisuudesta. Diploma Supplement -liite ei takaa tutkinnon tunnustamista, mutta se toimii apuna antamalla lisätietoja tutkinnosta.

Ulkomaille työnhakuun lähtevän suomalaisen kannattaa etukäteen selvittää kohdemaan viranomaisilta, millainen tutkinnon tunnustamismenettely kyseisessä maassa on ja mitä asiakirjoja tunnustamista varten tarvitaan.

Europassin muut asiakirjat

Europassi on kaikille avoin asiakirjakokonaisuus, jota voi käyttää monipuolisesti osaamisen ja taitojen jäsentämiseen. Europassi tukee kansainvälistymistä ja liikkuvuutta sekä kotimaassa että ulkomailla.  

Europassi muodostuu viidestä työkalusta eli asiakirjasta:

  • Europass-ansioluettelo

  • Europass-kielipassi

  • Europass- ammattitutkinnon liite

  • Europass- korkeakoulututkinnon liite eli Diploma Supplement

  • Europass-liikkuvuustodistus

Lisätietoa ja asiakirjat: 

Suomen Europass-keskus

Opetushallitus