Haaga-Helian tarina

Kuvituskuva

Lead paragraph

Koulutus on aina ollut tiukasti kiinni ympäröivässä yhteiskunnassa ja sen muuttuvissa tarpeissa.

Oppilaitoksia on perustettu, koska yhteiskunnassa on tarvittu uusia osaajia. Niitä on myös lakkautettu, koska tietyntyyppiselle osaamiselle ei ole enää ollut kysyntää.

Meidän tarinamme alkaa 1800-luvun lopusta. Nykyisen Haaga-Helian taustalla ovat seuraavat oppilaitokset:

 • Privat Handelsläroverket i Helsingfors (1881)
 • Suomen liikemiesten kauppaopisto (1898)
 • Porvoon naisopisto (1912)
 • Suomen urheiluopisto (1927)
 • Tehtaitten Koulu Oy (1944)
 • Malmin kauppaopisto (1957)
 • Porvoon kauppaoppilaitos (1958)
 • Helsingin Sihteeriopisto (1967)
 • Hotelli- ja ravintolaopisto (1969)
 • ATK-instituutti (1972)
 • Porvoon matkailualan oppilaitos (1970)

Ensimmäinen ammattikorkeakoulu Suomeen

Suomalainen ammattikorkeakoulujärjestelmä luotiin 1990-luvulla. Lamavuosien keskellä haluttiin uskoa parempaan tulevaisuuteen ja laadukkaan koulutuksen tuomiin mahdollisuuksiin. Ensimmäisenä toimiluvan sai Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu, joka perustettiin vuonna 1991. Seuraavana vuonna myös Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu (Helia) sai toimiluvan. Haaga Instituutti aloitti ensimmäisenä Suomessa englanninkielisen AMK-koulutuksen vuonna 1993.

Seuraava suuri muutos koettiin vuonna 2007, jolloin nämä kaksi ammattikorkeakoulua yhdistyivät ja syntyi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Muuttuva muoto, pysyvä ydin

Me Haaga-Heliassa katsomme ylpeinä taaksepäin mutta samalla muistamme, että kouluttajina meidän tulee aina katsoa eteenpäin. Koulutus vastaa aikansa tarpeisiin - itse asiassa se myös vahvasti ennakoi yhteiskunnan tulevia tarpeita. Siitä syntyy sen elävyys ja dynamiikka. 

Tämän päivän Haaga-Helia lupaa avata ovet työelämään. Tämä sama lupaus olisi voitu antaa jo silloin, kun ensimmäisiä Haaga-Helian taustalla olevia oppilaitoksia perustettiin.

Tarinaamme kuuluu paljon tekijöitä, paljon rohkeutta ja paljon edelläkävijyyttä. Nämä asiat ovat meidän muuttumatonta ydintämme.

Ammatillista opettajankoulutusta vuodesta 1950

Vuonna 1997 Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opettajankoulutus siirtyi ammattikorkeakoulu Helian yhteydessä toimintansa aloittaneen ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Opettajankoulutus laajeni siten, että opettajakorkeakoulussa koulutettiin kaikkien ammatillisen koulutuksen alojen opettajia. 

Vuodesta 2006 Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on koulutettu erityisopettajia ja vuodesta 2011 alkaen myös opinto-ohjaajia. Vuonna 2007 perustettiin uusi ammattikorkeakoulu Haaga-Helia, jonka yhteydessä opettajakorkeakoulu jatkoi toimintaansa.  

Ammattiin ja työelämään valmentavalla koulutuksella on Suomessa jo yli satavuotiset perinteet. Systemaattinen opettajille suunnattu pedagoginen koulutus kehittyi kuitenkin vasta 1950-1960-lukujen taitteessa.  

Kauppa- ja teollisuusministeriössä suhtauduttiin myönteisesti Suomen Liikemiesten Kauppaopiston anomukseen opettajankoulutuksen toteuttamiseksi oppilaitoksen yhteydessä. Lokakuun 17. päivänä vuonna 1950 päivätyssä päätöksessä todetaan, että ministeriö ”on nähnyt hyväksi määrätä Suomen liikemiesten kauppaopiston toimimaan sellaisena kauppaoppilaitoksena, jossa kauppaopettajiksi aikovat voivat suorittaa edellä mainitun asetuksen ja ministeriön päätöksen edellyttämän opetuksen harjoittelun ja käytännölliset opettajakokeet”. 

Teksti: Jari Laukia