Yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen

Kuvituskuva henkilöt tabletilla

Lead paragraph

Menestys edellyttää, että yritys osaa hyödyntää arvoa luovia innovaatioita. Lisäksi sen tulee tunnistaa tulevaisuuden työelämän kilpailukykyiset liiketoimintamahdollisuudet. Innovatiivisuutta edistävä yrittäjyys on yksi suurimpia talouskasvun ajureita.

Tuemme yrityksiä toimintansa kehittämisessä luomalla niille yksilöllisiä prosesseja, jotta ne voivat tehokkaasti kaupallistaa uusia innovaatioitaan. Tulevaisuuden työelämän tulkkeina autamme yrityksiä myös muutoksen jalkauttamisessa ja osaamisen uudistamisessa. Asiantuntijuutemme ytimessä on laaja-alainen ymmärrys yrittäjyydestä ja yritysten liiketoiminnasta. Kehitämme ketterästi yrittäjyyden liiketoimintamalleja yhteistyössä yritysten kanssa mm. palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Asiantuntijuutemme kärjet ovat

  • tulevaisuuden organisaatiot (itseohjautuvuus, osaamisen kehittäminen)
  • vastuullinen liiketoiminta (kiertotalous, jakamistalous, climate business)
  • liiketoimintamallien muotoilu (ansaintalogiikat, älykkäät liiketoimintaratkaisut, palvelullistaminen)
  • yrittäjyyskasvatus ja -pedagogiikka (asenne ja käyttäytyminen)
  • startupit ja avoin innovaatio (tiimit, kognitio ja ajattelutapa, ekosysteemit)
  • restart-yrittäjyys ja uudistuminen (jatkuvuus, kestävä kehitys)
Ota yhteyttä
Hannu
Vahtera
tutkimusaluejohtaja
+358 294471171
Hannu.Vahtera@haaga-helia.fi

Käynnissä olevat hankkeet

Hanke
TalentBoost - Kansainväliset osaajat yritysten kas...
Hanke
SENsationalSTEM - Development of cross-border entr...
Hanke
MODe - Minimalist Organizational Design
Hanke
KiertotalousAMK - Kiertotalousosaamista ammattikor...
Hanke
Yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille
Hanke
Mege – Multicultural encounters, growth, entrepren...
Hanke
CORSHIP Corporate EDUpreneurship - Benefitting Sta...
Hanke
Taste Europe on the Go!
Hanke
ELOA - Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun
Hanke
Nocca – Novel opportunities for new company creati...