Yrittäjyys

Yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen

Kuvituskuva henkilöt tabletilla

Lead paragraph

Menestys edellyttää, että yritys osaa hyödyntää arvoa luovia innovaatioita. Lisäksi sen tulee tunnistaa tulevaisuuden työelämän kilpailukykyiset liiketoimintamahdollisuudet. Innovatiivisuutta edistävä yrittäjyys on yksi suurimpia talouskasvun ajureita.

Tuemme yrityksiä toimintansa kehittämisessä luomalla niille yksilöllisiä prosesseja, jotta ne voivat tehokkaasti kaupallistaa uusia innovaatioitaan. Tulevaisuuden työelämän tulkkeina autamme yrityksiä myös muutoksen jalkauttamisessa ja osaamisen uudistamisessa. Asiantuntijuutemme ytimessä on laaja-alainen ymmärrys yrittäjyydestä ja yritysten liiketoiminnasta. Kehitämme ketterästi yrittäjyyden liiketoimintamalleja yhteistyössä yritysten kanssa mm. palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Asiantuntijuutemme kärjet ovat

  • tulevaisuuden organisaatiot (itseohjautuvuus, osaamisen kehittäminen)
  • vastuullinen liiketoiminta (kiertotalous, jakamistalous, climate business)
  • liiketoimintamallien muotoilu (ansaintalogiikat, älykkäät liiketoimintaratkaisut, palvelullistaminen)
  • yrittäjyyskasvatus ja -pedagogiikka (asenne ja käyttäytyminen)
  • startupit ja avoin innovaatio (tiimit, kognitio ja ajattelutapa, ekosysteemit)
  • restart-yrittäjyys ja uudistuminen (jatkuvuus, kestävä kehitys)
Ota yhteyttä

Liiketoiminta

Hannu
Vahtera
tutkimusaluejohtaja
+358 294471171
Hannu.Vahtera@haaga-helia.fi

Käynnissä olevat hankkeet

Yrittäjyys

Hanke
TalentBoost - Kansainväliset osaajat yritysten kas...

Yrittäjyys

Hanke
SENsationalSTEM - Development of cross-border entr...

Yrittäjyys

Hanke
MODe - Minimalist Organizational Design

Yrittäjyys

Hanke
KiertotalousAMK - Kiertotalousosaamista ammattikor...

Yrittäjyys

Hanke
Yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille

Yrittäjyys

Hanke
Mege – Multicultural encounters, growth, entrepren...

Yrittäjyys

Hanke
CORSHIP Corporate EDUpreneurship - Benefitting Sta...

Yrittäjyys

Hanke
Taste Europe on the Go!

Yrittäjyys

Hanke
ELOA - Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun

Yrittäjyys

Hanke
Nocca – Novel opportunities for new company creati...