Yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen

Kuvituskuva henkilöt tabletilla

Lead paragraph

Menestys edellyttää, että yritys osaa hyödyntää arvoa luovia innovaatioita. Lisäksi sen tulee tunnistaa tulevaisuuden työelämän kilpailukykyiset liiketoimintamahdollisuudet. Innovatiivisuutta edistävä yrittäjyys on yksi suurimpia talouskasvun ajureita.

Tuemme yrityksiä toimintansa kehittämisessä luomalla niille yksilöllisiä prosesseja, jotta ne voivat tehokkaasti kaupallistaa uusia innovaatioitaan. Tulevaisuuden työelämän tulkkeina autamme yrityksiä myös muutoksen jalkauttamisessa ja osaamisen uudistamisessa. Asiantuntijuutemme ytimessä on laaja-alainen ymmärrys yrittäjyydestä ja yritysten liiketoiminnasta. Kehitämme ketterästi yrittäjyyden liiketoimintamalleja yhteistyössä yritysten kanssa mm. palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Asiantuntijuutemme kärjet ovat

  • tulevaisuuden organisaatiot (itseohjautuvuus, osaamisen kehittäminen)
  • vastuullinen liiketoiminta (kiertotalous, jakamistalous, climate business)
  • liiketoimintamallien muotoilu (ansaintalogiikat, älykkäät liiketoimintaratkaisut, palvelullistaminen)
  • yrittäjyyskasvatus ja -pedagogiikka (asenne ja käyttäytyminen)
  • startupit ja avoin innovaatio (tiimit, kognitio ja ajattelutapa, ekosysteemit)
  • restart-yrittäjyys ja uudistuminen (jatkuvuus, kestävä kehitys)

Käynnissä olevat hankkeet

Hanke
Samanarvoinen työ
Hanke
DigiFoodEX
Hanke
Kinesis - Kehitysohjelma parantamaan yritysten res...
Hanke
LEARN TO CHANGE - Collaborative Digital Storytelli...
Hanke
ELOSSA! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yh...
Hanke
CEDIM - Digitaalinen markkinapaikka kiertotalouden...
Hanke
SDG4BIZ - Knowledge Alliance for Business Opportun...
Hanke
Luo HyPe - Luovaa osaamista hyötypeleistä
Hanke
TalentBoost - Kansainväliset osaajat yritysten kas...
Hanke
SENsationalSTEM - Development of cross-border entr...
Ota yhteyttä
Hannu
Vahtera
tutkimusaluejohtaja
+358 294471171
Hannu.Vahtera@haaga-helia.fi