Yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen

Kuvituskuva henkilöt tabletilla

Lead paragraph

Menestys edellyttää, että yritys osaa hyödyntää arvoa luovia innovaatioita. Lisäksi sen tulee tunnistaa tulevaisuuden työelämän kilpailukykyiset liiketoimintamahdollisuudet. Innovatiivisuutta edistävä yrittäjyys on yksi suurimpia talouskasvun ajureita.

Tuemme yrityksiä toimintansa kehittämisessä luomalla niille yksilöllisiä prosesseja, jotta ne voivat tehokkaasti kaupallistaa uusia innovaatioitaan. Tulevaisuuden työelämän tulkkeina autamme yrityksiä myös muutoksen jalkauttamisessa ja osaamisen uudistamisessa. Asiantuntijuutemme ytimessä on laaja-alainen ymmärrys yrittäjyydestä ja yritysten liiketoiminnasta. Kehitämme ketterästi yrittäjyyden liiketoimintamalleja yhteistyössä yritysten kanssa mm. palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Asiantuntijuutemme kärjet ovat

  • tulevaisuuden organisaatiot (itseohjautuvuus, osaamisen kehittäminen)
  • vastuullinen liiketoiminta (kiertotalous, jakamistalous, climate business)
  • liiketoimintamallien muotoilu (ansaintalogiikat, älykkäät liiketoimintaratkaisut, palvelullistaminen)
  • yrittäjyyskasvatus ja -pedagogiikka (asenne ja käyttäytyminen)
  • startupit ja avoin innovaatio (tiimit, kognitio ja ajattelutapa, ekosysteemit)
  • restart-yrittäjyys ja uudistuminen (jatkuvuus, kestävä kehitys)

Käynnissä olevat hankkeet

Hanke
Pakolaisten työelämävalmiuksien 3T - tunnista, tun...
Hanke
UUTOS - Uusi työ ja osaamisen johtaminen
Hanke
Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digi...
Hanke
Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämäll...
Hanke
ACES Accounting for Circular Economy and Sustainab...
Hanke
AI-TIE Etelä-Suomi - Tekoälyinnovaatioekosysteemil...
Hanke
TOTO - Tulevaisuuden kestävää osaamista tekoälyn o...
Hanke
HACK-IT: Hackathon and ICT-based Innovative Method...
Hanke
SUS Re-StartUp esihautomo
Hanke
Green Steps - innovaatioiden, resilienssin ja vihr...
Ota yhteyttä
Hannu
Vahtera
tutkimusaluejohtaja
+358 294471171
Hannu.Vahtera@haaga-helia.fi

Lue mitä asiantuntijamme ovat kirjoittaneet aiheesta