rahoittajan logo kuvituskuvan päällä

Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämällä: e-työkirja tukitoimintojen asiantuntijoille ja heidän esihenkilöilleen

Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämällä: e-työkirja tukitoimintojen asiantuntijoille ja heidän esihenkilöilleen -hankkeessa luodaan tietotyöntekijöille elektroninen työkirja, jonka tekemisessä hyödynnetään Työsuojelurahaston rahoittaman TT TOY -hankkeen (2021-2022) tuloksia ja malleja.

Työkirja kertoo, kuinka tietotyössä voidaan ottaa käyttöön tekoälyn mahdollisuuksia yhteiskehittämällä. Työkirjan lisäksi hankkeessa tuotetaan 5 blogia, 3 podcastia ja 2 webinaaria, jotka ovat niin ikään myöskin suunnattu tukitoimintojen asiantuntijoille ja heidän esihenkilöilleen.

Hankkeen tavoitteena on:

  • edistää teknologisoituvan työelämän kehittämistä tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäen lisäämällä ymmärrystä uuden teknologian, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämisestä sekä oppimisesta organisaatioissa
  • tuottaa uutta tietoa tukitoimintojen tietotyöntekijöiden roolista ja potentiaalista tässä kehittämisessä ja arvon tuottamisessa
  • tukea tietotyöntekijöiden työroolien kehittymistä, asiantuntijoiden yhteistyötä yli ammattirajojen, uusien toimintatapojen sisäistämistä ja yhteisöohjautuvuutta, joka tapahtuu digitaalisuuden myötä
  • kehittää asiantuntijoiden osaamista ja osallistamista kuormittuneisuutta vähentäen ja työkykyä parantaen
  • yhdistää tutkimusta ja käytännön kehittämistyötä organisaatioissa rakentaen polkua perinteisistä työrooleista kohti yhteisöllistä kehittämistä, arvontuotantoa ja merkityksellistä työntekoa

 

Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämällä: e-työkirja tukitoimintojen asiantuntijoille ja heidän esihenkilöilleen

Projektipäällikkö: Anna Ruohonen

Kesto: 1.11.2022 – 30.10.2023

Kumppanit: Akavan Erityisalat AE ry, Ammattiliitto Jyty ry, Skilla ry ja Tradenomiliitto TRAL ry

Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Ota yhteyttä
Anna
Lahtinen
Senior Researcher
+358 294471253
Anna.Lahtinen@haaga-helia.fi
Eija
Kärnä
lehtori
lehtori, johtaminen ja HR
+358 294471309
Eija.Karna@haaga-helia.fi