Ilmoittajansuojelu ja Haaga-Helian sisäinen ilmoituskanava

Lead paragraph

Tältä verkkosivulta löydät ohjeet siihen, miten voit tehdä ilmoituksen Haaga-Helialle, jos olet havainnut työsi yhteydessä, että Haaga-Heliassa rikotaan lainsäädäntöä. Sinun tulee ennen ilmoituksen tekemistä lukea huolellisesti ohjeet ja edellytykset ilmoittajansuojelun saamiselle.

Ilmoittajansuojelu perustuu ilmoittajansuojelulakiin (1171/2022). Ilmoittajansuojelu tarkoittaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomista tietyillä oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Ilmoittajansuojelulain tavoitteena on tehostaa lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa. Rikkomuksista ilmoittaminen on tärkeää yleiseen etuun kohdistuvien uhkien ja vakavien haittojen ennaltaehkäisemiseksi.

Huomioithan, että tätä ilmoituskanavaa voit käyttää ainoastaan ilmoittajansuojelulain mukaisten ilmoitusten tekemiseen Haaga-Helialle. Haaga-Helian ilmoituskanavaa et voi käyttää esimerkiksi omaan palvelussuhteeseesi tai työsuojeluun liittyvistä epäkohdista kuten syrjinnästä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei myöskään ole tarkoitettu yleiseksi palautteen antokanavaksi.

Haaga-Helia käsittelee ilmoituksella saamiaan henkilötietoja tietosuojailmoituksen (pdf) mukaisesti.

Ohjeet ilmoituksen tekemiseen