Laatu Haaga-Heliassa

Laatu Haaga-Heliassa

Lead paragraph

Meidän tapamme toimia ja kehittää muistuttaa huippujoukkueen toimintaa joukkuepelissä. Joukkueemme, HH-Team, pelaa intohimoisesti tavoitellen parhaita tuloksia. HH-Teamin toiminta on kuvattu henkilöstön ja opiskelijoiden yhteiseksi portaaliksi, joka luo pohjan kehittämisen ja oppimisen kulttuurille.

Pelitaktiikka ja joukkueen & hengen luominen (PLAN)

Olemme koonneet toimintaamme ohjaavat periaatteet Pelikirjaksi. Se kuvaa, millainen joukkue haluamme HH-Teamina olla ja millaisia tavoitteita asetamme toiminnallemme. Pelikirjan luomme yhdessä, ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön. Käytännössä Pelikirjamme sisältää muun muassa strategiamme ja eettiset periaatteemme. Sitoudumme toimimaan pelikirjan mukaisesti ja nostatamme joukkuehenkeä saavuttaaksemme tuloksellisen toimintakulttuurin.

Jokainen joukkueen jäsen, niin opiskelija kuin henkilöstön edustaja, on vastuussa toimintansa kehittämisestä ja laatukulttuurin ylläpitämisestä. Jokaisen rooliin kuuluvan laatutyön ja kehittämisen vastuun olemme kuvanneet yhteisesti.

Let the game begin! (DO) 

Kun joukkue on kasassa ja periaatteet määritelty pelikirjaan, on aika lähteä pelaamaan. Pelikentällä näkyy innostunut ja osaava henkilöstö ja opiskelijat. Pelikuviot olemme kuvanneet prosesseina, ja niitä täydentävät työohjeet ja tarvittavat lomakkeet. Henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi sidosryhmämme tulevat mukaan kentälle pelaamaan – kaikki yhdessä viemme pallon maaliin.

Maalialue ja tulokset (CHECK) 

Tulostaulumme on avoin sekä ammattikorkeakoulun sisällä että sidosryhmille. Seuraamme tuloksia monesta näkökulmasta: OKM:n rahoitusmittareilla, omilla seurantaindikaattoreilla, opiskelija- ja henkilöstötulosten kautta sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta.

Jälkipuinti, pelin analysointi, palkintojenjako ja jatkotoimenpiteet (LEARN&DEVELOP)

Pelkkä tulosten seuraaminen ei kuitenkaan riitä, vaan niiden tulee johtaa toimintaan. Samoin kuin joukkueen pelin jälkeen pukukopissa käydään pelin jälkipuintia, mekin analysoimme toimintaamme ja sen tuloksia sekä päätämme kehittämistoimista. Arvioinneilla, palautejärjestelmillä, auditoinneilla ja akkreditoinneilla seuraamme toiminnan laatutasoa, ja näistä saadulla tiedolla suuntaamme kehittämistoimet oikeille alueille.

Merkittävä osa arjen kehittämisestä tapahtuu myös palautejärjestelmien ohi tulevan suullisen tai kirjallisen palautteen ja kehittämisideoiden perusteella. Tämä reaktiopalaute ei kuitenkaan ole osoitus laadunhallintajärjestelmän puutteista, vaan Haaga-Heliassa ymmärrämme ihmistoiminnalle luonteenomaisen tavan kommunikoida vapaamuotoisesti suoraan toimijoiden välillä. Vaikka palautetietoa emme näin menetellen saa aina systemaattisesti dokumentoitua, on se meille arvokasta tietoa tuottava laadunhallinnan osa. Peliä on pystyttävä parantamaan lennossa jo sen aikana, ei pelkästään pukukopissa.

HH-Teamin toiminta kuvaa johtamis- ja laatujärjestelmämme toimintaa – Haaga-Helian tapaa toimia ja kehittää.

Tapa toimia ja kehittää

Haaga-Helian toimintaa arvioimme säännöllisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti. Arviointeihin osallistuvat henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät. Sisäistä arviointia teemme muun muassa vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Haaga-Helian laatujärjestelmä auditoidaan kuuden vuoden välein Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) korkeakoulujen auditointiprosessin mukaisesti. Haaga-Helia on amerikkalaisen AACSB:n (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) sekä EFMD:n (The European Foundation for Management Development) jäsen tavoitteena kansainväliset laatuakkreditoinnit. Teemme yhteistyötä myös Laatukeskus Excellence Finlandin kanssa.

Lue lisää