Auditointi ja kansainvälinen akkreditointi

Kuvituskuva

Kansallisten korkeakoulupoliittisten linjausten mukaisesti Haaga-Helia auditoitiin toisen kerran vuonna 2017. Auditoinnin järjesti Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi ja arviointiryhmä oli kansainvälinen.

Haaga-Helia läpäisi auditoinnin hyväksytysti. Karvin raportti ja tähän kierrokseen liittyvä auditointikäsikirja. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta. Lisätietoa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta.

Kansainvälinen akkreditointi

Haaga-Helia on hyväksytty helmikuussa 2011 AACSB:n (the Association to Advance Collegiate Schools of Business) jäseneksi. Tavoitteenamme on kehittää laatujärjestelmää ja laatua siten, että läpäisemme AACSB:n akkreditoinnin. Akkreditointi on tärkeä partnereiden ja yhteistyötahojen takia, jotka tulevaisuudessa enenevässä määrin tulevat vaatimaan puolueettoman tahon vakuutuksen Haaga-Helian laadusta.

AACSB on perustettu Yhdysvalloissa 1916 ja sillä on yli 500 jäsentä yli 30 maassa.

Yhdistys akkreditoi kaupallisen alan (business & accounting) korkeakouluja, ja Haaga-Helia hakee akkreditointia liiketalouden kokonaisuudelle ja niille tutkinnoille, joissa liiketaloutta on AACSB:n edellyttämä määrä. Lisätietoja AACSB:stä. 

Haaga-Helia hyväksyttiin vuonna 2013 EFMD:n (the European Foundation for Management Development) jäseneksi. Tavoitteena on hankkia EQUIS-akkreditointi (EFMD Quality Improvement System) liiketalouden koulutukselle.

Vuonna 1972 perustettu EFMD on aiemmin keskittynyt eurooppalaisten korkeakoulujen akkreditointiin, mutta on laajentanut toimintaansa erityisesti Amerikkaan ja Aasiaan. Jäseniä on yli 996 90 maasta (reaaliaikainen jäsenrekisteri on EFMD:n sivuilla nähtävänä). Lisätietoja EFMD:stä.