Auditointi ja kansainvälinen akkreditointi

Kuvituskuva

Kansalliset auditoinnit

Haaga-Helian laatuleima

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on AMK-laissa velvoitettu ylläpitämään laatujärjestelmää eli kehittämään omaa toimintaansa systemaattisesti. Tähän liittyy ulkoinen auditointi, jossa ulkopuolinen arviointiryhmä tulee arvioimaan toimintaamme. Kansallisten korkeakoulupoliittisten linjausten mukaisesti Haaga-Helia auditoitiin kolmannen kerran vuonna 2023.

Auditoinnin järjesti Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi ja arviointiryhmä oli kansainvälinen. Auditointiryhmä tarkastelee ovatko kehittämistoimenpiteemme tarkoituksenmukaisia, millaisia menetelmiä käytämme toiminnan ja laadun kehittämiseksi sekä millaisia vaikutuksia kehittäminen saa aikaan. He tarkastelevat myös teemmekö kehittämistä yhdessä korkeakouluyhteisössämme sekä ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Haaga-Helia läpäisi auditoinnin hyväksytysti. Karvin raportti  ja tähän kierrokseen liittyvä auditointikäsikirja. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta (2029 saakka). Lisätietoa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta.

Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu auditointi

Haaga-Helia osallistuu Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen arviointimallin mukaiseen auditointiin vuonna 2023. Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutyön tavoitteena on parantaa urheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja niin, että ne tukevat urheilussa ke­hittymistä ja kaksoisuraa. Tätä tavoitellaan tunnistamalla ja tunnustamalla ne yliopistot ja ammattikor­keakoulut, jotka täyttävät toiminnassaan huippu-urheilijamyönteiselle korkeakoululle määritellyt laatutekijät ja haluavat kehittää urheilijoiden kaksoisuraa yhteistyössä urheiluakate­mian kanssa.

Haaga-Helia on toimittanut itsearviointiraportin auditointiryhmälle ja auditointipäivä toteutettiin toukokuussa 2023. Tulokset auditoinnista tulevat syksyllä 2023.

Kansainvälinen akkreditointi

Olemme AACSB:n jäsen

Haaga-Helia on hyväksytty helmikuussa 2011 AACSB:n (the Association to Advance Collegiate Schools of Business) jäseneksi. Tavoitteenamme on kehittää laatujärjestelmää ja laatua siten, että läpäisemme AACSB:n akkreditoinnin. Akkreditointi on tärkeä partnereiden ja yhteistyötahojen takia, jotka tulevaisuudessa enenevässä määrin tulevat vaatimaan puolueettoman tahon vakuutuksen Haaga-Helian laadusta.

AACSB on perustettu Yhdysvalloissa 1916 ja sillä on yli 500 jäsentä yli 30 maassa. Yhdistys akkreditoi kaupallisen alan (business & accounting) korkeakouluja, ja Haaga-Helia hakee akkreditointia liiketalouden kokonaisuudelle ja niille tutkinnoille, joissa liiketaloutta on AACSB:n edellyttämä määrä. Lisätietoja AACSB:stä. 

Valmistaudumme EFMD akkreditointeihin

Haaga-Helia hyväksyttiin vuonna 2013 EFMD:n (the European Foundation for Management Development) jäseneksi. Tavoitteena on saada EFMD akkreditointi International Business -koulutukselle sekä myöhemmin EQUIS-akkreditointi (EFMD Quality Improvement System) liiketalouden koulutukselle.

Vuonna 1972 perustettu EFMD on aiemmin keskittynyt eurooppalaisten korkeakoulujen akkreditointiin, mutta on laajentanut toimintaansa erityisesti Amerikkaan ja Aasiaan. Jäseniä on yli 996 90 maasta (reaaliaikainen jäsenrekisteri on EFMD:n sivuilla nähtävänä). Lisätietoja EFMD:stä.

Saavutimme THE-ICE akkreditoinnin

Australian liittohallitus perusti vuonna 2004 matkailu- ja hotellialan koulutuksen kansainvälisen huippuosaamisen keskuksen (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education THE-ICE) kehittämään vertailuarvoja ja edistämään matkailun, hospitality-alan ja tapahtumien huippuosaamista (TH&E). Siitä lähtien, kun THE-ICE tuli voittoa tavoittelemattomaksi organisaatioksi vuonna 2008, se on kehittynyt maailmanlaajuiseksi organisaatioksi matkailun, hospitalityn, tapahtumien ja kulinaarisen taiteen (TH&E) koulutuksen akkreditoimiseen, vertailuanalyysien tekemiseen ja laadun parantamiseen.

Vuonna 2021 saimme THE-ICE Committed to Quality (C2Q) sertifikaatin HOTEM-ohjelmalle (Degree programme in Hospitality, Tourism and Experience Management). Samalla Haaga-Heliasta tuli ensimmäinen THE-ICE suomalainen akkreditoitu jäsen.

Saimme ICCE:n Full Endorsement tunnustuksen

ICCE:n (International Council for Coaching Excellence) myönsi SPOCMA-ohjelmalle (Degree Programme in Sports Coaching and Management) kansainvälisesti ainutlaatuisen laatutunnustuksen. Haaga-Helia on ensimmäinen eurooppalainen korkeakoulu ja samalla toinen maailmassa, joka saa Full Endorsement -tunnustuksen. SPOCMA-koulutusohjelma sai arvioinnissa erinomaisen 85% onnistumisprosentin.