Vaikuttava ammatillinen pedagogiikka

kuvituskuva

Lead paragraph

Vaikuttava ammatillinen pedagogiikka on keskeinen työelämälähtöisen soveltavan tutkimuksen alue Haaga-Heliassa. Siihen liittyy myös ammattikasvatuksen tieteenala.

Yhteiskunnallinen muutos muuttaa käsitystämme työstä, osaamisesta ja oppimisesta. Me haluamme vaikuttaa integroimalla tutkimusta ja kehittämistä opetukseen, yhteiskuntaan ja työelämään; avoimuutta, eettisyyttä, kestävyyttä ja vastuullisuutta painottaen.

Edistämme TKI-painotteista toimintaa tunnistamalla ajankohtaisia ja tulevaisuuden pedagogiikan kehittämisen kohteita ja tarpeita. Osallistumme hankehakuihin työelämälähtöisesti sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

VAP missioToimia pedagogiikan tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin kokoavana tahona sekä osaamisen edistäjänä Haaga-Heliassa. 

VAP visio ja toimintaRakennamme VAP-verkostoa, alueellisesti (3AMK), kansallisesti ja kansainvälisesti. Kuuntelemme työnantajien ja yhteiskunnan osaamistarpeiden muutosta ja reagoimme niihin nopeasti. Olemme edelläkävijä, ennakoiva, koulutuksen ja työelämän uudistaja, kansainvälinen, vastuullinen, ammattikasvatuksen profiilin vahvistaja.

Kärjet ja painotukset

  1. Jatkuva oppiminen ja korkeakoulupeda, Validointi, Työelämätaidot, yrittäjyys ja työelämäyhteistyö (opettajuus, pedagoginen johtajuus, identiteetti, work&study, urakehitys, coaching)
  2. Hyvinvointi ja ammattikasvatus 2020, Kestävyys, tasa-arvo, monikulttuurisuus, turvallisuus, työllisyys, Erityinen oppija ja ammatillinen kasvu (elinikäinen oppiminen, demokratia, inkluusio, vuorovaikutus, ohjaus, tunnetaidot, etiikka)
  3. Digitaalinen pedagogiikka ja oppimisympäristöt, Teknologia koulutuksen ja työelämän rajapinnassa, Tiedon ja oppimisen analytiikka (tekoäly, lisätty ja virtuaalitodellisuus, e/m-oppiminen, oppimisen ekosysteemi)

Ota yhteyttä

Irma
Kunnari
tutkimusaluejohtaja
+358 294471739
Irma.Kunnari@haaga-helia.fi
Pirjo
Aura
TKI-asiantuntija
+358 294471345
Pirjo.Aura@haaga-helia.fi
Johanna
Luostarinen
TKI-asiantuntija
+358 294471599
Johanna.Luostarinen@haaga-helia.fi