Nuoret ja työn merkitys - IT- ja sotealojen vastavalmistuneiden työhön sitoutuminen

Kannustava Puhe -hankkeessa on selvitetty, mikä saa nuoren motivoitumaan ja kokemaan työn imua.

kuvituskuva
03.02.2021
Julkaisu

Mikä saa nuoren sitoutumaan työhön, mikä tekee työstä merkityksellistä? Mikä saa innostumaan, voimaantumaan ja kehittymään?

Tässä julkaisussa näihin kysymyksiin vastataan it- ja sotealan vastavalmistuneiden nuorten ja heidän esimiestensä kokemusten kautta. Julkaisu vastaa samalla ajankohtaiseen ongelmaan, sillä nuorten työhön sitouttaminen on tulevaisuudessa tärkeää alalla kuin alalla. Hyvällä työarjella ja positiivisilla kokemuksilla on suuri merkitys niin työssä jaksamiseen, oppimiseen kuin innovatiivisuuteenkin. 

Julkaisussa eri ammattikorkeakoulujen tutkijat ja asiantuntijat avaavat esimerkkien kautta vastavalmistuneiden nuorten kokemuksia työn ilosta, innostuksesta sekä sitoutumisesta. Kirjassa pohditaan myös, miten luoda ammattialoja ylittävä työhön sitoutumisen malli.

Artikkelit pohjautuvat Työsuojelurahaston rahoittamaan Kannustava puhe -hankkeeseen, jossa tutkittiin nuorten työhön sitoutumista muun muassa positiivisen psykologian ja pedagogiikan sekä organisaatiotutkimuksen viitekehyksessä. Julkaisu on tarkoitettu kaikille esimiestyössä oleville, HR-asiantuntijoille, opettajille, opiskelijoille, alan tutkijoille ja aiheesta kiinnostuneille.

Julkaisun tiedot

Nimeke: Nuoret ja työn merkitys - IT- ja sotealojen vastavalmistuneiden työhön sitoutuminen

Kirjoittajat: Annica Isacsson, Henna Heinilä, Eija Raatikainen, Anu Järvensivu ja Nina Simola-Alha

Toimittaja: Hanna Helminen

ISBN 978-952-7225-11-0 (pdf-julkaisu)
ISBN 978-952-7225-10-3 (www-julkaisu)
ISSN 2342-2939

Haaga-Helian julkaisut 1/2021