Turvallinen Haaga-Helia

kuvituskuva

Lead paragraph

Haaga-Helian turvallisuustyön tavoitteena on, että jokainen kampuksella työskentelevä, opiskeleva tai vieraileva henkilö tuntee olonsa turvalliseksi.

Henkilökunnalle ja opiskelijoille järjestetään turvallisuusperehdytys, turvallisuustiedottamista, turvallisuuskoulutusta ja turvallisuusharjoituksia. Pyritään antamaan valmiuksia tunnistamaan vaaroja, ehkäisemään onnettomuuksia ja varmistamaan kaikkien osaamista vaara- ja onnettomuustilanteissa.

Haaga-Helia toimii viidellä kampuksella Pasilassa, Haagassa, Malmilla, Porvoossa ja Vierumäellä. Löydät lisää tietoa kampuksista, saavutettavuudesta ja niiden aukioloajoista verkkosivuilta. Kampuksilla on tallentava kameravalvonta.

Aulapalvelun vahtimestarit, vartijat auttavat sinua tilojen käyttöön liittyvissä asioissa. Aulojen infopisteen luota löydät ensiaputarvikkeet ja defibrillaattorin. Kiinnitä huomio kulkiessasi hätäpoistumisteihin, kokoontumispaikkaan ja alkusammutuskaluston sijaintiin.

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä korkeakouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Järjestyssääntöjen rikkomisesta voi seurata kurinpidollisia seuraamuksia. 

Kaikissa toiminnassa noudatamme turvallisen tilan periaatteita: turvallista olla, osallistua ja oppia. Jos havaitset tai koet epäasiallista kohtelua tee ilmoitus. Ilmoituksen ottaa vastaan häirintäyhdyshenkilö ja se on luottamuksellinen.
Tee ilmoitus
 

Liukastuva hahmo

Haaga-Helian jokainen yhteisön jäsen vastaa oman opiskelunsa, työnsä ja tehtävänsä turvallisesta suorittamisesta.

Turvallisuushavaintojen ilmoittamisen tarkoituksena on edistää työ- ja opiskeluympäristön, toiminnan, opiskelijoiden, asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta. Opiskelijoiden ilmoitukset ohjautuvat turvallisuuspäällikölle. Ilmoitus on luottamuksellinen.
Tee ilmoitus täyttämällä turvallisuushavaintoilmoitus palveluportaalissa (kirjaudu)

Haaga-Helia on monimuotoinen ja yhdenvertainen yhteisö, joka edistää opiskelijoiden ja työntekijöiden yhdenvertaistakohtelua järjestelmällisesti. 

Haaga-Heliassa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Jätteet lajitellaan niille varatuille paikoille ja raaka-aineita, energiaa sekä vettä käytetään säästeliäästi.

Tehdään Haaga-Heliasta turvallinen yhdessä, kiitos kun perehdyt ohjeisiin!
 

Valmius- ja kriisiryhmä

Haaga-Heliassa on valmius- ja kriisiryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia häiriötilanteisiin varautumisesta sekä toiminnasta häiriötilanteissa, jotka koskevat koko Haaga-Heliaa.  

Tavoitteena on estää psyykkiset ja fyysiset haittavaikutukset, säilyttää korkeakouluyhteisön ja sen jäsenten toimintakyky, tukea ihmisten toipumista sekä vahvistaa yhteisön ja sen jäsenten kykyä selviytyä vaikeista tilanteista.

Tärkeät puhelinnumerot

Haaga-Helian valmius- ja kriisiryhmän jäsenet

  • Teemu Kokko, rehtori, puh. 050 555 1131
  • Minna Hiillos, vararehtori, puh. 050 583 9521
  • Kari Salmi, hallintojohtaja, puh. 0400 675 114
  • Ari Nevalainen, viestintäpäällikkö, puh. 040 488 7008
  • Hannu Hyttinen, toimitilapäällikkö, puh. 040 488 7144
  • Mia Kivelä, turvallisuuspäällikkö, puh. +358509111644
Mia
Kivelä
turvallisuuspäällikkö
+358 294471100
mia.kivela@haaga-helia.fi

Kampusten pelastussuunnitelmat ja toiminta vaaratilanteissa

Pelastussuunnitelma sisältää tiedot siitä, millä tavoin vaaratilanteita pyritään ehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja miten onnettomuustilanteissa toimitaan. Varmista osaamisesi vaaratilanteissa, tutustu kampuksesi pelastussuunnitelmaan- ja toiminta vaaratilanteessa -ohjeisiin. Oikea toiminta hätätilanteessa on ratkaisevaa.

Toiminta vaaratilanteessa

Uutisia

Katso myös