Sähköiset todistukset Haaga-Heliassa

Lead paragraph

Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta valmistuvat AMK- ja Master-opiskelijat saavat tammikuusta 2024 lähtien sähköisen tutkintotodistuksen. Lisäksi opiskelijat voivat ladata sähköisesti allekirjoitetun opiskelutodistuksen ja todistuksen suoritetuista opinnoista (opintosuoritusote).

Tällä sivulla on ohjeet, kuinka vastaanottaja (esim. työnantaja) voi tarvittaessa tarkistaa todistuksen aitouden. Todistukset ovat PDF-muotoisia asiakirjoja, joihin upotettu sähköinen allekirjoitus varmistaa asiakirjan muuttumattomuuden ja aitouden.

Sähköinen asiakirja on todistusvoimainen vain sähköisenä. Asiakirjan muuttaminen johtaa siihen, että sähköinen allekirjoitus ei ole enää voimassa.

Sähköisen allekirjoituksen aitouden voi tarkistaa käyttämällä Atomi Validator -palvelua tai avaamalla asiakirjan Adobe Acrobat Reader DC -ohjelmistolla. Ohjeet ovat saatavilla alla. 

Dokumentin aitouden varmistaminen Atomi Validation -palvelun avulla