Tietosuoja

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu OY:n tietosuojalauseke

Laatimispäivä: 14.5.2018

Tietosuojasi on meille tärkeää ja olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Haaga-Helia käsittelee henkilötietojasi vain ennalta määrättyihin ja tietosuojalainsäädännön mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Haaga-Helia luovuttaa henkilötietoja ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamalla ja sallimalla tavalla esimerkiksi viranomaisille tai vastaaville tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus käsitellä kyseisiä henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen tai muulla vastaavalla tavalla.

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen erikseen määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Alta löydät lisätietoja Haaga-Helian henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuojaselosteet, pdf-muodossa

Lomakkeet

Tieto- ja korjauspyyntölomake (e-lomake)