Vastuullisuus

Kuvituskuva

Lead paragraph

Vastuullisuus on Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa strateginen valinta. Olemme sitoutuneet vastuullisen liiketoiminnan huomioimiseen opintosuunnitelmissamme ja TKI-toiminnassamme.

Meiltä valmistuvat ammattilaiset:

  • ymmärtävät vastuullisen liiketoiminnan merkityksen yrityksen ja yhteiskunnan arvon luojana
  • osaavat työssään toimia kestävän kansainvälisen talouden puolesta.

Olemme Suomen ensimmäisenä ammattikorkeakouluna allekirjoittaneet YK:n alaisen, liiketalouden kouluttajille suunnatun Principles for Responsible Management Education  -julistuksen (PREM), jonka tavoitteena on muuttaa liiketoiminnan koulutusta ja tutkimusta YK:n kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi.

Tämän lisäksi olemme allekirjoittaneet  FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen.

Responsible Haaga-Helia-hanke

Responsible Haaga-Helia-hanke edistää vastuullisen liiketoiminnan näkökulman toteutumista ja kehittymistä sekä omissa toiminnoissamme että opetus- ja tutkimustyössämme.

Green Haaga-Helia

Olemme kehittäneet ympäristöjärjestelmä-osaamista kaikissa yksiköissämme.

Haaga-Helia on allekirjoittanut Keskuskauppakamarin Ilmastositoumuksen, jonka mukaisesti sitoudumme olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Olemme myös mukana Helsingin kaupungin Ilmastokumppaneissa, jossa tähdätään hiilineutraaliin pääkaupunkiin yhteisten sitoumusten kautta. Ilmastositoumukset pitävät sisällään useita eri käytännön toimintoja, mm. Porvoon kampuksen katolle on asennettu aurinkopaneeleita, jotka tuottavat vuodessa sähköä noin 50 MWh.

Haaga-Helia on lisäksi ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa sitoutunut ottamaan asteittain käyttöön WWF:n Green Office -ympäristöpalvelun tai jonkin muun ympäristön hallintajärjestelmän kaikissa toimipisteissämme.

Vierumäen toimipiste on ansioitunut vaativalla ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmällä. Porvooseen puolestaan valmistui vuonna 2011 Porvoo Campus, jonka rakentamisessa on käytetty ekotehokasta teknologiaa.

Degree Haaga-Helia

Haaga-Helian opetussuunnitelmissa ja koulutusohjelmissa on huomioitu vastuullinen liiketoiminta ja olemme mukana kouluttamassa vastuullisia tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sekä projektitöissä että opinnäytteissä on mahdollisuus tutkia ja kehittää yritysten ympäristövastuuta. Tarjoamme uusissa opetussuunnitelmissa opetusta, jossa liiketalouden lainalaisuuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisen vastuullisuuden näkökulmasta.

Opetustarjontaan on myös räätälöity kokonaan uusia opintojaksoja, joissa vastuullinen yritystoiminta painottuu osaksi varsinaista substanssiosaamista. Liiketalouden yksikössämme opiskelee noin 6 000 tradenomiopiskelijaa, ja suuntautumisesta riippumatta vastuullinen liiketoiminta kuuluu osaksi heidän kaikkien opintoja.

Opintojaksolla opiskelijat saavat perustiedot vastuullisen liiketoiminnan merkityksestä yrityksen tuloksenteon kannalta. Samalla he oppivat näkemään vastuullisen liiketoiminnan innovaatioiden moottorina. Lisäksi liiketalouden opiskelijoille tarjotaan myös syventäviä opintoja vastuullisesta liiketoiminnasta. Kyseinen aihepiiri onkin toiminut jo usean opinnäytetyön teemana.

Happy Haaga-Helia

Happy Haaga-Helia -osion tavoitteena on kehittää sosiaalisen vastuun osa-aluetta sekä erityisesti työ- ja opiskelijahyvinvoinnin tilaa. Olemme sitoutuneet osana tätä työtä ehkäisemään myös syrjintää sekä kehittämään monimuotoisuutta muun muassa allekirjoittamalla FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen.

Developing Haaga-Helia

Developing Haaga-Helia -osion päämääränä on kartoittaa vastuullisuuden elementtien löytymistä TKI-toiminnasta. Lähtökohtaisesti kaikissa hankkeissamme tehdään vähintään kevyt vastuullisuuskartoitus hankkeen edellytyksistä ja vaikutuksista. Lisäksi olemme aktiivinen erilaisten vastuullisuuteen liittyvien teemojen tutkija muun muassa jakamistaloudessa, kestävässä matkailussa sekä kiertotaloudessa. 

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös