Vastuullisuus

Kuvituskuva

Lead paragraph

Vastuullisuus on Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa strateginen valinta. Olemme sitoutuneet vastuullisen liiketoiminnan huomioimiseen opintosuunnitelmissamme ja TKI-toiminnassamme.

Responsible Haaga-Helia

Responsible Haaga-Helia -hanke edistää vastuullisen liiketoiminnan näkökulman toteutumista ja kehittymistä sekä omissa toiminnoissamme että opetus- ja tutkimustyössämme.

Green Haaga-Helia

hiilijalanjälki

Olemme kehittäneet ympäristöjärjestelmäosaamista kaikissa yksiköissämme.

Haaga-Helia on allekirjoittanut Keskuskauppakamarin Ilmastositoumuksen, jonka mukaisesti sitoudumme olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Olemme myös mukana Helsingin kaupungin Ilmastokumppaneissa, jossa tähdätään hiilineutraaliin pääkaupunkiin yhteisten sitoumusten kautta. Ilmastositoumukset pitävät sisällään useita eri käytännön toimintoja, mm. Porvoon kampuksen katolle on asennettu aurinkopaneeleita, jotka tuottavat vuodessa sähköä noin 50 MWh.

Vierumäen toimipiste on ansioitunut vaativalla ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmällä. Porvooseen puolestaan valmistui vuonna 2011 Porvoo Campus, jonka rakentamisessa on käytetty ekotehokasta teknologiaa.

Degree Haaga-Helia

Haaga-Helian opetussuunnitelmissa ja koulutusohjelmissa on huomioitu vastuullinen liiketoiminta ja olemme mukana kouluttamassa vastuullisia tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sekä projektitöissä että opinnäytteissä on mahdollisuus tutkia ja kehittää yritysten ympäristövastuuta. Tarjoamme uusissa opetussuunnitelmissa opetusta, jossa liiketalouden lainalaisuuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisen vastuullisuuden näkökulmasta.

Opetustarjontaan on myös räätälöity kokonaan uusia opintojaksoja, joissa vastuullinen yritystoiminta painottuu osaksi varsinaista substanssiosaamista. Liiketalouden yksikössämme opiskelee noin 6 000 tradenomiopiskelijaa, ja suuntautumisesta riippumatta vastuullinen liiketoiminta kuuluu osaksi heidän kaikkien opintoja.

Opintojaksolla opiskelijat saavat perustiedot vastuullisen liiketoiminnan merkityksestä yrityksen tuloksenteon kannalta. Samalla he oppivat näkemään vastuullisen liiketoiminnan innovaatioiden moottorina. Lisäksi liiketalouden opiskelijoille tarjotaan myös syventäviä opintoja vastuullisesta liiketoiminnasta. Kyseinen aihepiiri onkin toiminut jo usean opinnäytetyön teemana.

Olemme Suomen ensimmäisenä ammattikorkeakouluna allekirjoittaneet YK:n alaisen, liiketalouden kouluttajille suunnatun Principles for Responsible Management Education -julistuksen (PREM), jonka tavoitteena on muuttaa liiketoiminnan koulutusta ja tutkimusta YK:n kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi.

Meiltä valmistuvat ammattilaiset:

  • ymmärtävät vastuullisen liiketoiminnan merkityksen yrityksen ja yhteiskunnan arvon luojana
  • osaavat työssään toimia kestävän kansainvälisen talouden puolesta.

Happy Haaga-Helia

Happy Haaga-Helian tavoitteena on kehittää sosiaalisen vastuun osa-aluetta sekä erityisesti työ- ja opiskelijahyvinvoinnin tilaa. Olemme sitoutuneet osana tätä työtä ehkäisemään myös syrjintää sekä kehittämään monimuotoisuutta muun muassa allekirjoittamalla FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen.

Haaga-Heliassa on tehty myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021–2023. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja -työn tavoitteena on turvata oppilaitoksemme monimuotoisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja ehkäistä syrjintää sekä esitellä ne prosessit ja tahot, joiden avulla mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua.

Haaga-Helian saavutettavuussuunnitelma esittää tavoitteet ja linjaukset, joilla Haaga-Heliassa edistetään moninaisuutta, vahvistetaan etenkin vähemmistöryhmien osallisuutta sekä ohjataan kaikenlaisen häirinnän ja syrjinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen korkeakouluyhteisössä.

Developing Haaga-Helia

Developing Haaga-Helian päämääränä on kartoittaa vastuullisuuden elementtien löytymistä TKI-toiminnasta. Lähtökohtaisesti kaikissa hankkeissamme tehdään vähintään kevyt vastuullisuuskartoitus hankkeen edellytyksistä ja vaikutuksista. Lisäksi olemme aktiivinen erilaisten vastuullisuuteen liittyvien teemojen tutkija muun muassa jakamistaloudessa, kestävässä matkailussa sekä kiertotaloudessa. 

Uutisia aiheesta

Asiantuntijoidemme julkaisuja

Sinua saattaisi kiinnostaa myös