Crister Nyberg

Crister Nyberg

yliopettaja
+358 294471512
Crister.Nyberg@haaga-helia.fi

Crister Nyberg työskentelee yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opinto-ohjaajan koulutusohjelmassa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori.

Nyberg on toiminut myös opetusalan hallinnossa ja eri kouluasteilla varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Opettajan tehtävissä ovat painottuneet erilaiset tukipalvelut ja erityisopetus. Opetusalan hallinnossa Nybergin vastuualueet ovat liittyneet oppimisen tukipalveluihin, ohjaukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä turvallisuuteen.

Nyberg on tehnyt tutkimustyötä teoreettisen filosofian ja erityisesti kielifilosofian alalta. Kielifilosofian tutkimukset ovat käsitelleet kommunikaatiota eri muodoissaan sekä oppimista ja ymmärtämistä. Nybergin filosofian alan väitöskirja käsitteli fiktioiden ja niihin liittyvien abstraktien objektien ymmärtämistä sekä kielellistä kommunikaatiota ja sen ymmärtämistä.

Erityisosaamisalueet: Ohjaus, kommunikaatio, kielifilosofia, erityispedagogiikka, opiskeluhuolto, turvallisuus, kielifilosofia, esteettömyys ja yhdenvertaisuus

Julkaisut academia.edu-sivustolla