KESTO
hankepohja-taustakuva-logonauha-kesto

Lead paragraph

Eettinen kestävyysosaaminen
työelämä- ja korkeakoulukontekstissa.

KESTO-verkoston OKM:n rahoituksen alainen toiminta päättyi kesäkuussa 2023.

KESTO-verkosto tutki ja kehitti
eettistä kestävyysosaamista
työelämäkumppaneiden,
korkeakouluopiskelijoiden ja
opettajien yhteistoiminnassa.

Body

KESTO - Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa.

KESTO-verkosto

Haaga-Helian, Arcadan, Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Itä-Suomen yliopiston muodostama KESTO-verkosto pyrkivahvistamaan eettistä kestävyysosaamista 
pitkäkestoisessa verkostoyhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella aikavälillä 1.1.2021 - 30.6.2023. Rahoitus on päättynyt kesäkuussa 2023, mutta KESTO-verkosto jatkaa yhä toimintaansa.

Tavoitteet

KESTO-hankkeen tavoite oli vauhdittaa yhteiskunnallista kestävyysmuutosta korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistoiminnan avulla YK:n Agenda 2030-tavoiteohjelman (YK, 2015), Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (Valtioneuvoston kanslia, 2016) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön 2030 strategian suuntaisesti (OKM, 2019).

Tavoitteena oli

  • tutkia ja kehittää eettistä kestävyysosaamista korkeakouluopiskelijoiden, opettajien ja yritystoimijoiden keskuudessa
  • soveltaa korkeakouluopiskelijoiden eettistä kestävyysosaamista työelämärajapinnassa uusia liikeideoita ja toimintatapoja innovoimalla
  • lisätä yritysyhteistyökumppanien sekä korkeakouluopettajien ja opiskelijoiden systeemistä ymmärrystä kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa
  • valtavirtaistaa eettistä kestävyysosaamista korkeakoulujen ja yritysten toimintaympäristöissä
  • vahvistaa konsortion yhteistyötä eettisesti kestävän työelämän ja korkeakoulun kontekstissa

Tulokset

Hankkeessa kehitettiin monipuolisin tavoin kestävän kehityksen osaamista erityisesti eettisiä näkökulmia painottaen. Keskeistä kaikissa toimissa on ollut korkeakoulujen ja työelämän yhteistyö, opiskelijoiden osallisuus, opetuksen ja kasvatuksen kestävyysosaamisen kehittäminen sekä yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen eettisestä kestävyysosaamisesta.

Hankkeen suunnitelmassa esitettyjä tutkimus- ja kehittämisaiheita toteuttajat toteuttivat suunnitellusti tuottaen tuloksista artikkeleita, blogeja sekä seminaariesitelmiä kotimaassa mm. Kasvatustieteen päivillä, AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä, korkeakoulupedagogiikan Pedaforum -päivillä, ECER -konferenssissa Yerevanissa, seikä Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkoston NVL:n tilaisuuksissa. Kesto -verkosto toimitti myös AKAKK teemanumeron 4/2022, jonka teema oli ”Eettinen kestävyysosaaminen aikuiskasvatuksessa” sekä UAS Journal 2/2022 teemanumeron ”Eettinen kestävyysosaaminen”.

Merkittäviä yhteisiä hankkeita, joissa tutkimuksen ja kehittämisen tuloksia tutkittiin yhdessä opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa olivat ”Round table” -keskustelutilaisuudet hankkeen alussa ja lopussa (hankkeen edustajat, opiskelijat ja työelämän edustajat keskustelivat eettisen kestävyysosaamisen teemoista), Vastuullisuusseminaari Haaga-Heliassa – ”Kohti kestävää tulevaisuutta Georg Henrik von Wrightin jäljillä”, hankkeen päätöstilaisuus ja ”Kertomuksia kestävästä elämästä” -kirjan julkistamistilaisuus korkeakoulupedagogiikan päivillä Tampereella, sekä asiantuntijoiden vetämät podcastit. Opiskelijoiden, korkeakoulujen ja työelämän edustajien yhteisiä keskusteluja on tehty myös englanninkielellä opiskelumateriaaleiksi, joita hyödynnetään myös Ulysseus European Universityn opiskelumateriaaleina.

Hankesuunnitelmassa esitettiin Haaga-Helian tuottavan opiskelijoiden kanssa neljä vaikuttavaa KESTO -projektikokeilua toimintatutkimuksellisella otteella. Kokeilut on integroitu opetukseen, opintojaksotavoitteisiin ja työelämään sekä tuotettu yhteistyössä opettajien ja yritysten kanssa. Haaga-Heliassa on luotu osaamisalueille kestävän kehityksen koordinaatiorakenne. Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat olleet mukana analysoimassa aineistoja.

  1. Ensimmäinen näistä oli ”Fostering Sustainability Competencies and Ethical Thinking in Higher Education: Case Sustainable Chocolate” -projekti, jossa opiskelijat viidestätoista eri maasta ja eri aloilta yhdessä suklaa-alan yrittäjien paneutuivat työpajoissa kestävän kehityksen kompetenssien ja eettisen ajattelun kehittämiseen. Tuloksena syntyi kaksi artikkelia, blogeja sekä esitelmiä eri foorumeilla. Esitys ”Sustainability Competence and Ethical Competence Development through Practice-based Learning in UAS Education” sai Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä OTTU ry:n kunniamaininnan.
  2. Toinen yhteistyöosuus oli IATAn eli maailmanlaajuisen Kansainvälisen ilmakuljetusliiton kansainvälisen kestävän kehityksen koulutuksen ”Designing a Sustainability Strategy – Fundamental” kehittämiseen ja arviointiin osallistuminen, mikä synnytti verkoston, jolla on merkittävät vaikutusmahdollisuudet.
  3. Kolmas uusi kokeilu oli tekoälyn ja kestävän kehityksen suhteen ymmärtämiseen ja mahdollisuuksiin paneutunut opiskelijatyöpaja. Työpajan tuloksista tehtiin tutkimus, jonka tuloksista syntyi artikkeli ”Artificial Intelligence Literacy in Sustainable Development: A Learning Experiment in Higher Education.”
  4. Neljäs opiskelija ja työelämärajapinnan toteutus oli kestävän kehityksen Sustis -pelin kehittäminen korkeakouluopiskelijoille yhdessä Muutostaito -yrityksen kanssa. Peliä pelataan opiskelijaryhmien kanssa ja siinä harjoitellaan mm. argumentointitaitoja ja kestävän kehityksen perustietämystä. Mikäli haluat hyödyntää Sustis -peliä, olethan yhteydessä projektipäällikkö Crister Nybergiin (yhteystiedot alla).

Kesto -verkosto on jo tuottanut jatkohankkeita ja suunnitelmia jatkohankkeista sekä laajenevan verkoston, jolla on asiantuntijaedustuksia laajasti erilaisissa kansallisissa vaikuttamisen foorumeissa. Kesto verkosto jatkaa toimintaansa yhteisten jatkohankkeiden parissa kokoontuen säännöllisesti. Olethan yhteydessä projektipäällikkö Crister Nybergiin, mikäli tahdot mukaan! Yhteystiedot löytyvät alta.

Yhteisen kirjaprojektin tiimoilta Kesto -verkosto esiintyy tulevan syksyn aikana yhdessä eri foorumeilla, kuten esimerkiksi ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkijoita yhdistävän SIRENE-verkoston tilaisuudessa.

Kesto-verkoston toimijat olivat mukana keskustelemassa Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa 21.9.2021 Jyväskylässä. Katso tallenne alta.

ruusupuisto-tutkii-ja-keskustelee-tilaisuus-21.9.2021

 

 

 

 

 

 

KESTO-verkosto toteutti kaksi "Round Table" -keskustelua Haaga-Heliassa yhteistyössä yhteiskunnallisten vaikuttajien ja opiskelijoiden kanssa. Katso lisätietoja ja video alta.

Julkaisut

Keskustelukirja, blogeja, artikkeleita ja muita julkaisuja hankkeesta.

 

Lue Kertomuksia kestävästä elämästä -keskustelukirja.

 

Kuuntele Jani Siirilän ja Arto O. Salosen podcast-keskustelut yritysten ja kuluttajien vastuullisuuden edistämisestä.

 

Podcasteja kestävästä kehityksestä, eettisyydestä ja vastuullisuudesta opetuksessa ja korkeakouluopinnoissa. Podcastit on tuotettu osana KESTO-projektia ja Ulysseus European University mentorointiohjelmaa. Kuuntele englanniksi alla.

 

Blogeja ja artikkeleita KESTO-hankkeen teemoista.


KESTO-verkoston julkaisut

Kirjat, artikkelit, blogit ja muu kirjallinen tuotanto

Aaltonen, V., Hiljanen, M., Layne H., Lehtonen, A., Löyttyniemi, M., Mykrä, N., Virtanen, A. S. & Heikkinen, H. L. T. 2023. Planetary Well-being in Education. In: M. Elo & al. (ed.) Interdiciplinary Perspectives on Planetary Well-being. Routledge.

Alamäki, A., Nyberg, C., Kimberley, A., Salonen, A. Artificial Intelligence Literacy in Sustainable Development: A Learning Experiment in Higher Education. Submitted article.

Bask, S. & Nyberg, C. 2022. Kaikki mukaan digisiirtymää toteuttamaan. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/digitaalisuus/kaikki-mukaaan-digisiirtymaa-toteuttamaan/#f9e20ad6.

Bask, S. & Nyberg, C. 2023. Employment as inclusion: on action and capabilities in being diversely human. Submitted article.

Foster, R., Heikkinen, H.L.T., Nyberg, C., Saari, A., & Salonen, A.O. 2023. Kertomuksia kestävästä elämästä. Into Kustannus. Turenki, 2023. https://www.haaga-helia.fi/fi/kestava-elama.

Hautaviita, S., Holopainen, R., Söderlund, A., Wikström-Grotell, C. 2023. Terveyden edistäminen, hyvä elämä ja kestävä elämänmuoto liikkumalla. (opublicerat men accepterat manuskript för Praba-rapport).

Heikkinen, H., Kaukko, M., Kiilakoski, T. & Kemmis, S. 2022. Miten muuttaa käytäntöjä ihmisen ja luonnon kannalta kestäviksi? Planetaarinen ekososiaalinen sivistys käytäntöarkkitehtuuriteorian valossa. Kasvatus. (In press.). https://doi.org/10.33348/kvt.127187.

Humala, I. 2021. Taide ekologisen aikuistumisen vauhdittajana. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/taide-ekologisen-aikuistumisen-vauhdittajana/#f9e20ad6.

Isacsson, A. 2021. Ilmastonmuutoksen ratkaisu vaatii multipotentiaalia. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/tutkimus-ja-kehittaminen/ilmastonmuutoksen-ratkaisu-vaatii-multipotentiaalia/#f9e20ad6.

Isacsson, A. 2021. Vihreä työ, eettinen yrittäjyys. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/yrittajyys/vihrea-tyo-eettinen-yrittajyys/#f9e20ad6.

Isacsson, A., Heikkinen, H.L.T., & Salonen, A.O. 2021. Vastuullisuuden pitäisi olla helppoa. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/vastuullisuus/vastuullisuuden-pitaisi-olla-helppoa/#f9e20ad6.

Isacsson, A., Nyberg, C. & Siirilä, J. 2021. Kestävän kehityksen koulutus ja pedagogiikka. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/kestavan-kehityksen-koulutus-ja-pedagogiikka/#f9e20ad6.

Isacsson, A., Nyberg, C. & Siirilä, J. 2021. Kun työn merkityksellisyys ja kestävyysosaaminen kohtaavat. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/kun-tyon-merkityksellisyys-ja-kestavyysosaaminen-kohtaavat/#f9e20ad6.

Isacsson, A. & Nyberg, C. 2021. Eettinen kestävyysosaaminen on tulevaisuuden tärkein työelämätaito. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/eettinen-kestavyysosaaminen-on-tulevaisuuden-tarkein-tyoelamataito/#f9e20ad6.

Isacsson, A. & Nyberg, C. 2021. Eettinen kestävyysosaaminen vastaa arvojen yhteensovittamisen ongelmaan. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/eettinen-kestavyysosaaminen-vastaa-arvojen-yhteensovittamisen-ongelmaan/#f9e20ad6.

Isacsson, A. & Wikström-Grotell, C. 2021. Tunteiden merkitys kestävyysosaamisen kehittymisessä. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/tutkimus-ja-kehittaminen/tunteiden-merkitys-kestavyysosaamisen-kehittymisessa/#f9e20ad6.

Isacsson, A., Wikström-Grotell, C. 2022. Hållbarhet och pedagogik vid yrkeshögskolor i Finland. UAS Journal 3 / 2022. https://uasjournal.fi/3-2022/hallbarhet-och-pedagogik-vidyrkeshogskolor-i-finland/.

Isacsson, A. 2022. Etiikan, epätasa-arvon ja toivon haasteet. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/vastuullisuus/etiikan-epatasa-arvon-ja-toivon-haasteet/#f9e20ad6.

Isacsson, A., & Kallio, E.K. 2022. Viisaus edellyttää elinikäistä oppimista, aikaa, suhteellisuudentajua ja kokemusta. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/tyoelama/viisaus-edellyttaa-elinikaista-oppimista-aikaa-suhteellisuudentajua-ja-kokemusta/#f9e20ad6.

Kaukko, M., Kemmis, S., Heikkinen, H., Kiilakoski, T., & Haswell, N. 2022. Learning to survive amidst nested crises: can the coronavirus pandemic help us change educational practices to prepare for the impending eco-crisis? Environmental Education Research, 1-16.  https://doi.org/10.1080/13504622.2021.1962809.

Kietz, T., Kiukas, C., Rosenqvist-Berg, A-M., Wikström-Grotell, C. 2023. Hållbar utveckling som dimension i högskoleutbildning – ett studentperspektiv. Arcada Working paper X/2022. [Opublicerat manuskript].

Kiukas, C., Mehto, T. & Siirilä, J. 2022. Pelaamalla kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaajaksi. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/vastuullisuus/pelaamalla-kestavan-kehityksen-ja-vastuullisuuden-osaajaksi/#f9e20ad6.

Kiukas, C., Isacsson, A., Wikström-Grotell, C. 2022. Teachers Perspective on Education for Sustainable Development in Higher Education. https://www.haagahelia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/korkeakoulupedagogiikka-ajat-paikat-ja-tulkinnat.

Nyberg, C. 2021. Eettinen kestävyysosaaminen vaikuttaa koko yhteiskuntaan. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/vastuullisuus/eettinen-kestavyysosaaminen-vaikuttaa-koko-yhteiskuntaan/#f9e20ad6.

Nyberg, C. & Vesala-Varttala, T. 2021. Developing CSR through Dialogue and Co-Creation. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/en/category-en/r-d/developing-csr-through-dialogue-and-co-creation/#f9e20ad6.

Nyberg, C. & Vesala-Varttala, T. 2023. System ethics. Integrative complexity in learning journals. Submitted article.

Nyberg, C. & Siirilä, J. 2022. Ethics of Sustainability. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/en/category-en/sustainability/ethics-of-sustainability/#f9e20ad6.

Nyberg, C. & Siirilä, J. 2022. Teaching sustainability in higher education. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/en/category-en/pedagogy-category-en/teaching-sustainability-in-higher-education/#f9e20ad6.

Saari, A. & Jurvakainen, K. 2022. Maailman tärkein tehtävä -kirjassa artikkeli. https://netn.fi/fi/kirjat/maailman-tarkein-tehtava.

Ståhl, T., Kiukas, C., & Wikström-Grotell, C. 2022. Hållbar utveckling i högskolornas styrdokument. Arcda Working paper 1/2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022042530289.

Vesala-Varttala, T. & Autio, T. 2021. Creative design demands courage to tolerate uncertainty. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/en/themes/creative-design-demands-courage-to-tolerate-uncertainty/#f9e20ad6.

Vesala-Varttala, Tanja; Humala, Iris; Isacsson, Annica; Salonen, Arto O.; Nyberg, Crister. 2021. Fostering Sustainability Competencies and Ethical Thinking in Higher Education: Case Sustainable Chocolate. eSignals Research, 2(4). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021120759474.

Vihtari, K. 2023. Opinto-ohjaus ekologisen jälleenrakentamisen aikakaudella. eSignals blogi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/korkeakoulutus/opinto-ohjaus-ekologisen-jalleenrakentamisen-aikakaudella/#f9e20ad6.

Wikström-Grotell, C. & Kiukas, C. 2022. WHAT DO HIGHER EDUCATION GOVERNING DOCUMENTS TELL US ABOUT EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. UAS Journal 3 / 2022.

Virtanen, A. S., Hiljanen, M., Tynjälä, P., Kallio, E. K. & Heikkinen, H. L. T. Tekeillä. Hitaan opettamisen idea eettisen kestävyysosaamisen tukena. Autobiografis-fenomenografinen tutkimus opettajien käsityksistä sokraattisesta dialogista.

Virtanen, A. S., Hiljanen, M, Kallio, E. K. Tynjälä, P. & Heikkinen, H. L. T. Tekeillä. Neo-Socratic Dialogue as a way to wise teacherhood.

Muut tuotokset (tapahtumat, keskustelut, podcastit, konferenssiesitelmät & videot)

KESTO Round table: Eettisen kestävyysosaamisen edistäminen korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä. Keskustelijoina ovat Liisa Rohweder (WWF, Suomen ympäristöjärjestön pääsihteeri), Kati Ihamäki (OP ryhmä, Vice President Brand & Corporate Responsibilitiy), Crister Nyberg (yliopettaja HH), Katri Jurvakainen (tutkija, Tampereen yliopisto), ja Hannu LT Heikkinen (koulutuksen ja työelämän professori, Jyväskylän yliopisto/Koulutuksen Tutkimuslaitos). 5.5.2021. https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/kesto-round-table-eettisen-kestavyysosaamisen-edistaminen-korkeakoulujen ja https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/kesto-round-table-tarttuu-eettisen-kestavyysosaamisen-edistamiseen-tervetuloa.

KESTO Round table: Eettinen kestävyysosaaminen ja tulevaisuuden osaamisen kehittäminen (video). https://esignals.fi/kategoria/tutkimus-ja-kehittaminen/video-eettinen-kestavyysosaaminen-ja-tulevaisuuden-osaamisen-kehittaminen/#f9e20ad6.

Koulutus ekokriisin ytimessä? Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 21.9.2021. https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/erillis/ktl/tutkii-ja-keskustelee/2021/ruusupuisto-tutkii-ja-keskustelee-21-9.2021/koulutus-ekokriisin-ytimessa.

Yritykset vastuullisuutta ja kestävää kehitystä edistämässä. Jani Siirilän ja Arto O. Salosen podcast. https://esignals.fi/teemat/vastuullisuus-teemat/yritykset-vastuullisuutta-ja-kestavaa-kehitysta-edistamassa/#f9e20ad6.

Kuluttaja vastuullisuutta ja kestävää kehitystä edistämässä. Jani Siirilän ja Arto O. Salosen podcast. https://esignals.fi/kategoria/vastuullisuus/kuluttaja-vastuullisuutta-ja-kestavaa-kehitysta-edistamassa/#f9e20ad6.

Sustainability in learning (learning design). Podcasti kestävästä kehityksestä, eettisyydestä ja vastuullisuudesta opetuksessa ja korkeakouluopinnoissa. Podcastit on tuotettu osana KESTO-projektia ja Ulysseus European University mentorointiohjelmaa. https://esignals.fi/en/podcasts/sustainability-in-learning-learning-design/#f9e20ad6.

What is learner-centeredness in teaching? Podcasti kestävästä kehityksestä, eettisyydestä ja vastuullisuudesta opetuksessa ja korkeakouluopinnoissa. Podcastit on tuotettu osana KESTO-projektia ja Ulysseus European University mentorointiohjelmaa. https://esignals.fi/en/podcasts/what-is-learner-centeredness-in-teaching/#f9e20ad6.

Work-based learning. Podcasti kestävästä kehityksestä, eettisyydestä ja vastuullisuudesta opetuksessa ja korkeakouluopinnoissa. Podcastit on tuotettu osana KESTO-projektia ja Ulysseus European University mentorointiohjelmaa. https://esignals.fi/en/podcasts/work-based-learning/#f9e20ad6.

Eettinen kestävyysosaaminen -webinaarissa pohdittiin pedagogisia ja ohjauksellisia keinoja edistää kestävän kehityksen osaamista korkeakoulutuksessa. 14.3.2023.

How to build hope for a sustainable future in education? Haaga-Helia School of Vocational Teacher education is organizing the seminar as part of its international activities. 22.3.2023. https://www.haaga-helia.fi/en/current/events/how-build-hope-sustainable-future-education.

STEAM+ Jamboree. International seminar 30th and 31st of March 2023. Crister Nyberg. Keynote: Overcoming wicked problems with transdisciplinary practices. Why is it important to share discipline-specific problems? https://www.steamtalent.eu/event/final-jamboree-conference-of-steam-project/.

ECER konferens 2022 (Yerevan, Armenien) paper presentation; Isacsson, A., Kiukas, C., Ståhl, T., Wikström-Grotell, C. A Three-fold Approach on Sustainability in Higher Education.

Nord Yrk konferens 2022 (Norrköping, Sverige) paper presentation; Isacsson, A., Kiukas, C., Ståhl, T., Wikström-Grotell, C. Aspekter av hållbar utveckling i högre utbildning – resultat från två delstudier i KESTO projektet.

Nord Yrk konferens 2023 (Bergen, Norge) paper presentation; Kietz, T., Kiukas, C., Rosenqvist-Berg, A-M., Wikström-Grotell, C. Hållbar utveckling som dimension i högskoleutbildning – ettstudentperspektiv.

Utöver detta presenterades resultat och forskning internt på pedagogiska kafeer och för hela personalen på Arcadadagen 2023 på Heurekas utställningscenter.

Sokraattinen dialogi Opettajan koulutuslaitoksen opettajatiimille, tutustuminen lähestymistapaan. 31.8.2021. Anu Virtanen. Jyväskylän yliopisto.

UNIFIN:n seminaari ”Cooperation between higher education institutitons in sustainability”. 5.11.2021. Jyväskylän yliopisto.

Kestävyyskasvatus: kohti planetaarista viisautta ja kestävää toivoa. Kohti kestävää tulevaisuutta Georg Henrik von Wrightin jäljillä – seminaari 11.3.2022. Hannu L.T. Heikkinen. Jyväskylän yliopisto.

Sokraattinen dialogi yliopisto-opetuksessa. Tutkimuksen alustavien tulosten esittely PRABA:n ja KESTO-hankkeen järjestämässä seminaarissa 26.4.2022. Anu Virtanen. Jyväskylän yliopisto.

Kohti kestävää toivoa. Esitelmä kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivillä 16.6.2022. Hannu L.T. Heikkinen. Jyväskylän yliopisto.

Kohti kestävää toivoa. Lukiopäivät Helsingissä 29.8.2022. Hannu L.T. Heikkinen. Jyväskylän yliopisto.

Rakennetaan rauhaa -webinaari Rauhankasvatusinstituutissa 19.10.2022. Hannu L.T. Heikkinen. Jyväskylän yliopisto.

Subject teacher students´ conceptions of learning in the context of Socratic dialogues. Gesellschaft für Sokratische philosophieren -yhdistyksen kokous 29.10.2022. Anu Virtanen. Jyväskylän yliopisto.

Esitelmä lukioiden kestävyyskasvatusseminaarissa ”Täältä tullaan tulevaisuus” Otaniemen lukiossa 2.11.2022. Hannu L.T. Heikkinen. Jyväskylän yliopisto.

Tulevaisuuden osaaminen. Pedagogisia näkökulmia. Keynote -esitelmä Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivillä 2.11.2022. Päivi Tynjälä Jyväskylän yliopisto.

Esitelmä lukioiden kestävyyskasvatusseminaarissa “Täältä tullaan tulevaisuus! -ilmastokasvatuskoulutus. Tampere Business Park:ssa 16.11.2022. Hannu L.T. Heikkinen. Jyväskylän yliopisto.

MBOL Syyspäivät (Maantiedon ja biologian opettajien liitto), Helsingissä 19.11.2022. Hannu L.T. Heikkinen. Jyväskylän yliopistot.

Voiko viisautta opettaa? Sokraattinen dialogi opettajankoulutuksessa. Kasvatustieteen päivillä 25.11.2022. Anu Virtanen. Jyväskylän yliopisto.

Tieteen päivät 2023: Kohti planetaarista hyvinvointia. 11.1.2023. Hannu L.T. Heikkinen. Jyväskylän yliopisto.

TYÖ + TOIVO + TULEVAISUUS: Työpaja kestävyysosaamisesta korkeakoulutuksessa ja kirjan ”Kertomuksia kestävästä elämästä” julkistamistilaisuus Tampereen Pedaforumin yhteydessä 7.6.2023.

Esitelmä KARVI:n Arviointifoorumissa 13.6.2023. Hannu L.T.Heikkinen. Jyväskylän yliopisto.

Yhteystiedot

Haluatko tietää lisää KESTO-verkoston toiminnasta tai olla mukana tulevaisuuden muutostoimissa? Ota yhteyttä!