Korkeakoulupedagogiikka - ajat, paikat ja tulkinnat

Asiantuntijuus, työelämäläheisyys ja tutkimusperustaisuus. Näihin kolmeen elementtiin otetaan jatkuvasti suhdetta, kun korkeakoulupedagogiikkaa määritellään koulutuspolitiikan, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, työelämän tai opiskelijoiden näkökulmasta. Korkeakoulupedagogiikassa tiivistyvät jännitteet tai yhteinen ymmärrys korkeakoulujen olemassaolon merkityksestä.

kuvituskuva
25.08.2022
Julkaisu
Teksti

Tämä kirja tarjoaa lukijalle korkeakoulupedagogiikan mosaiikin, jossa erikokoiset ja -muotoiset palat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Palasten rajapinnoissa toimivat pedagogiset tutkijat, kehittäjät sekä opetus- ja ohjaustyön ammattilaiset mahdollistavat tasokkaan kokonaisuuden. Jotta yhteinen kuva hahmottuu, tarvitaan aikoja, paikkoja ja tulkintoja asiantuntijoiden kesken.

Kirja antaa ajattelun avaimia ja jäsennystä korkeakouluopettajien pedagogisiin koulutuksiin ja henkilökohtaisiin pohdintoihin pedagogiikasta. Artikkelien kirjoittajat ovat korkeakoulupedagogiikan tutkijoita, kehittäjiä ja toimijoita, usein vielä kaikissa edellä mainituissa rooleissa samanaikaisesti.

Korkeakoulutoiminnan sydän on sen toteuttamassa pedagogiikassa. Ilman pedagogista ymmärrystä ja kykyä opiskelijalähtöinen opetus ei mahdollistu, pedagogisen yhteisön johtamistoiminta ontuu, opettajayhteisö on vailla yhteistä ymmärrystä, yksittäinen opettaja on tiedonkaataja, tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuotokset jäävät realisoitumatta sekä osaamisverkostot elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja järjestöjen kanssa rakentamatta. Siksi korkeakoulupedagogiikka!

Julkaisun tiedot

Nimi
Korkeakoulupedagogiikka - ajat, paikat ja tulkinnat

Toimittajat
Kimmo Mäki ja Liisa Vanhanen-Nuutinen

ISBN 978-952-7474-14-3 (painettu)
ISBN 978-952-7474-15-0 (pdf)

ISSN 2342-2920 (painettu)
ISSN 2342-2939 (pdf)

Haaga-Helian julkaisut 7/2022