Oppimisen taikaa ja menestystarinoita

Tervetuloa voimautumisen tarinoiden äärelle!

Oppimisen taika -julkaisu
16.11.2020
Julkaisu

Selvitimme Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena –hankkeessa (2019 – 2021), miten hankkeen aikana opettajat ja ohjaajat käyttivät soveltavan taiteen menetelmiä opiskelijoiden kanssa ja miten he arvoivat menetelmien vaikutuksen opiskelijan osaamisidentiteetin vahvistumiseen. Soveltavan taiteen menetelmissä yhdistyvät taide ja vuorovaikutus tavoitteena erilaisten taitojen oppiminen. Hankkeessa käytetyt soveltavan taiteen menetelmät ovat sosiaalinen sirkus ja valokuvan voimauttava käyttö.

Julkaisun tiedot

Kirjoittajat
Henna Heinilä & Eija Honkanen

ISBN 978-952-7225-14-1

Haaga-Helian julkaisut