Henna Heinilä

Henna Heinilä

yliopettaja aokk
Yliopettaja
+358 294471516
Henna.Heinila@haaga-helia.fi

Henna Heinilä toimii yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori.

Heinilän erityisosaamisalueita ovat ammattipedagogiikka sekä ohjaus. Hän määrittelee ammattipedagogiikan kulmakiveksi opiskelijan, opettajan ja työelämän välisen yhteistyön ja yhteiskehittämisen. Ohjausfilosofia puolestaan perustuu arvostavaan vuorovaikutukseen ja ihmisen itsesäätelyoikeuden kunnioittamiseen.

Heinilä on opiskellut voimauttavaa valokuvaa ja soveltanut sitä muun muassa opiskelijoiden osaamisidentiteetin vahvistamisessa, lukuisissa työyhteisökoulutuksissa sekä tutkimusmenetelmänä.

Hän on työskennellyt ammatillisessa koulutuksessa opettajana, kehittäjänä ja esimiehenä ennen kuin siirtyi Haaga-Heliaan opettajankouluttajaksi vuonna 2009. Opettajankouluttajana hän on ollut mukana lukuisissa koulutuksen kehittämiseen, ohjaukseen, työelämäpedagogiikkaan ja työelämäyhteistyöhön liittyvissä kehittämishankkeissa.

Erityisosaamisalueet: ammattipedagogiikka, ohjaus, voimauttava valokuva

Julkaisuja

Heinilä & Honkanen (2020). Sosiaalinen sirkus ja valokuva opiskelijan osaamisidentiteetin vahvistajana valmentavissa koulutuksissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3/2020.

Honkanen, Heinilä, Wredfors & Pitkänen (2020). Saanko näyttää maailmani sinulle – Oppimisen taikaa valokuvaharjoituksilla. Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena.

Heinilä & Vainio (2019). Kokemuksen merkitys henkilökohtaistamisessa. Kirjassa H. Kotila (toim.) Ammatilliseksi opettajaksi. Haaga-Helia julkaisuja 10/2019.

Hannula, Heinilä, Tenno, Vilppola & Virkkula (2019): Henkilökohtaistaminen opettajaopinnoissa. HAMK Unlimited Journal 5.9.2019.