Avoin ja vastuullinen TKIO Haaga-Heliassa

Kuvituskuva vr

Noudatamme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä (TKI) vastuullisen tutkimuksen toimintatapoja, hyvää tieteellistä käytäntöä sekä tutkimuseettisiä periaatteita. Lisäksi edistämme avointa tiedettä ja tutkimusta niin kansallisia kuin kansainvälisiä periaatteita ja vaatimuksia noudattaen.

Edistämme avoimuutta neljällä osa-alueella: avoin toimintakulttuuri, avoin julkaiseminen, avoimet aineistot ja avoin oppiminen.

Avoimuuden lähtökohta on, että avaamme tutkimuksen infrastruktuureita ja ympäristöjä, tutkimusaineistoja, menetelmiä, tuloksia ja oppimateriaaleja sekä julkaisemme avoimesti aina, kun se on mahdollista. Avoimuudesta voimme poiketa perustellusta syystä, esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilötietojen ja yksityisyyden suoja tai tulosten kaupallinen hyödyntäminen vaarantuvat avoimuudesta.

Avoimuus lisää vaikuttavuutta ja tehokkuutta

Avoimuus ja vastuullisuus toteutuvat strategiamme mukaisesti vaikuttavana yhteistyönä, avoimena tiedonkulkuna ja rakenteina, vastuullisina ja eettisinä toimintatapoina sekä vastuullisuutta ja avoimuutta edistävänä toimintakulttuurina. Avoimuudella voimme lisätä vaikuttavuuden lisäksi toimintamme tehokkuutta ja tehostaa julkisella rahoituksella saavutettavaa yhteiskunnallista hyötyä.

Julkaisualustamme

Verkostomme