Julkaisut

Julkaisusarja tekee Haaga-Heliassa tehtävää tutkimus-, kehittämis- ja innovatiotoimintaa näkyväksi. Olemme johtavia asiantuntijoita omilla koulutusaloillamme ja toimimme tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Julkaisusarjan kautta pääsee syventymään asiantuntijuuteemme ja perehtymään tarkemmin siihen, millaista yhteistyö eri yritysten ja kumppanien kanssa käytännössä on.

Julkaisujen aiheet nousevat Haaga-Helian osaamisalueilta: esimerkiksi myynnistä, palveluista, yrittäjyydestä, pedagogiikasta, liiketoiminnan kehittämisestä. Julkaisemme mm. tutkimuksia, artikkelikokoelmia ja oppaita. Kirjoittajina toimivat Haaga-Helian asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit.

07.06.2021
Julkaisu
Sales & eCom Lab - Tunnereaktioiden mittaaminen digitaalisessa ympäristössä
03.06.2021
Julkaisu
Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja arkeen
25.03.2021
Julkaisu
Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen
19.03.2021
Julkaisu
Lisäpotkua tradenominaisten urakehitykseen!
03.02.2021
Julkaisu
Nuoret ja työn merkitys - IT- ja sotealojen vastavalmistuneiden työhön sitoutuminen
01.12.2020
Julkaisu
Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva?
27.11.2020
Julkaisu
Oppimisen iloa ilmiöpohjaisesti
16.11.2020
Julkaisu
Oppimisen taikaa ja menestystarinoita
16.11.2020
Julkaisu
Mentoroinnin opas – Mentori aloittavan yrittäjän kriittisenä ystävänä
16.11.2020
Julkaisu
Opi ja kehitä 2: Digitaalinen Living Lab oppimis- ja innovointiympäristönä
16.11.2020
Julkaisu
Haagan restonomikampus – 50 vuotta ammattilaisten tarinoita
16.11.2020
Julkaisu
Moniosaajasta jatkuvasti itseään kehittäväksi hybridiosaajaksi
04.09.2020
Julkaisu
Suomen ruokamatkailustrategia 2020-2028
01.06.2020
Raportti
Innovaatiot palvelualalla
25.05.2020
Julkaisu
Koronaepidemian vaikutus suomalaisten matkailuun
24.04.2020
Julkaisu
Taide käyttöön
01.11.2019
Julkaisu
Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita
01.11.2019
Julkaisu
Paras syntyy yhdessä – luovia ratkaisuja liiketoimintaan
01.11.2019
Julkaisu
YKTT2019 13. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2.–3.10.2019 Helsinki
01.11.2019
Julkaisu
Tuhannet tunteet – opiskelijoiden tunnekokemukset korkeakoulussa
01.11.2019
Julkaisu
Hyvää työnhakua!
01.11.2019
Julkaisu
Valintakokeen yhteys opintomenestykseen Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Helsingin liiket...
03.10.2019
Julkaisu
Yrittäjyyskasvatuksen kaari
01.10.2019
Julkaisu
Kiviä ja keitaita II