Julkaisut

Julkaisusarja tekee Haaga-Heliassa tehtävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa näkyväksi. Olemme johtavia asiantuntijoita omilla koulutusaloillamme ja toimimme tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Julkaisusarjan kautta pääsee syventymään asiantuntijuuteemme ja perehtymään tarkemmin siihen, millaista yhteistyö eri yritysten ja kumppanien kanssa käytännössä on.

Julkaisujen aiheet nousevat Haaga-Helian osaamisalueilta: esimerkiksi myynnistä, palveluista, yrittäjyydestä, pedagogiikasta, liiketoiminnan kehittämisestä. Julkaisemme mm. tutkimuksia, artikkelikokoelmia ja oppaita. Kirjoittajina toimivat Haaga-Helian asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit.

21.03.2023
Julkaisu
Mitä saisi olla?
17.03.2023
Julkaisu
Opas pedagogiseen hyvinvointiin
14.03.2023
Julkaisu
Vanhustyön luovemmat kasvot
23.09.2022
Julkaisu
Entrepreneurship curriculum as the supporter of the youngsters’ wellbeing
25.08.2022
Julkaisu
Korkeakoulupedagogiikka - ajat, paikat ja tulkinnat
20.06.2022
Julkaisu
Tekoäly tulee
31.03.2022
Julkaisu
Virtuaalitodellisuuskokeiluja maahanmuuttajille
03.03.2022
Julkaisu
Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (2021–2023)
04.02.2022
Julkaisu
Tahdon töihin!
04.01.2022
Julkaisu
Digiä ja keitaita
20.10.2021
Julkaisu
Veneilyn talous- ja työllisyysvaikutukset
07.06.2021
Julkaisu
Sales & eCom Lab - Tunnereaktioiden mittaaminen digitaalisessa ympäristössä
03.06.2021
Julkaisu
Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja arkeen
25.03.2021
Julkaisu
Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen
19.03.2021
Julkaisu
Lisäpotkua tradenominaisten urakehitykseen!
03.02.2021
Julkaisu
Nuoret ja työn merkitys - IT- ja sotealojen vastavalmistuneiden työhön sitoutuminen
01.12.2020
Julkaisu
Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva?
27.11.2020
Julkaisu
Oppimisen iloa ilmiöpohjaisesti
16.11.2020
Julkaisu
Oppimisen taikaa ja menestystarinoita
16.11.2020
Julkaisu
Mentoroinnin opas – Mentori aloittavan yrittäjän kriittisenä ystävänä
16.11.2020
Julkaisu
Opi ja kehitä 2: Digitaalinen Living Lab oppimis- ja innovointiympäristönä
16.11.2020
Julkaisu
Haagan restonomikampus – 50 vuotta ammattilaisten tarinoita
16.11.2020
Julkaisu
Moniosaajasta jatkuvasti itseään kehittäväksi hybridiosaajaksi
04.09.2020
Julkaisu
Suomen ruokamatkailustrategia 2020-2028