Haaga-Helian arviointi- ja palautejärjestelmät

Kuvituskuva

Lead paragraph

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Siinä yksi kanava on palautteen kerääminen niin opiskelijoiltamme kuin yrityskumppaneiltamme

Opiskelijapalautteet

Haaga-Helia kerää palautetta nykyisiltä ja jo valmistuneilta opiskelijoiltaan useiden menetelmien avulla.

Opintojaksopalaute kerätään kaikilta opintojaksolta (sähköisesti vuodesta 2014 alkaen) ja yhteenveto julkistetaan lukukausittain.

Haaga-Helian yrityskuvaan liittyvä palaute

  • Haaga-Helian imagotutkimus
  • Sertifikaatit, muut palkinnot ja palautteet
  • Haaga-Helian työnantajanarooliin liittyvä palaute
  • Kansainvälinen arviointi ja tunnustukset

Haaga-Helian imagotutkimus

Taloustutkimus Oy:n vuonna 2018 tekemän imagotutkimuksen mukaan Haaga-Helia on edelleen tunnetuin ammattikorkeakoulu nuorten keskuudessa. Kiinnostavuudessa Haaga-Helia sijoittuu toiseksi. Taloustutkimus kartoitti jo seitsemättätoista kertaa nuorten mielikuvia Suomen ammattikorkeakouluista. Kyselyyn vastasi noin 2 000 nuorta. Nuoret pitivät Haaga-Helian vahvuutena erityisesti houkuttelevaa sijaintia, hyvää mainetta opiskelupaikkana, myönteistä näkyvyyttä mediassa ja kiinnostavia koulutusaloja. Haaga-Helia sijoittui kymmenen kärkeen myös seuraavissa väittämissä: tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla, tarjoaa kansainvälisiä mahdollisuuksia ja erottuu edukseen muista korkeakouluista.

TAT:n toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa vuonna 2017 Haaga-Helia oli tunnetuin ammattikorkeakoulu Suomessa nuorten keskuudessa.

Haaga-Helia on PR-Barometri 2012 -tutkimuksen mukaan imagoltaan vahva ja uskottava.

Haaga-Helian brändi

Haaga-Helian yrityskuvaa tutki IROResearch Oy keväällä 2016. Tutkimuksen yhteydessä haastateltiin 150 Haaga-Helian nykyistä asiakasta/yhteistyökumppania sekä pääkaupunkiseudun yritysten yrityspäättäjiä. Tutkimusten tuloksena Haaga-Helian vahvuuksiksi tunnistettiin työelämälähtöisyys, asiakaslähtöisyys, laatutaso, henkilöstön ammattitaito, markkinoinnin aktiivisuus, luotettavuus ja kansainvälisyys. Yritykset toivoivat Haaga-Helialta yhteistyön kehittämistä yritysten kanssa sekä aktiivisempaa yhteydenpitoa ja viestintää.

Haaga-Helia työnantajana

Haaga-Helian henkilöstölle tehtyjen ilmapiiritutkimusten mukaan ilmapiiri-indeksin keskiarvo on jokaisena tutkimusvuonna noussut. Ilmapiiri-indeksi oli vuodelle 2012 4,53 ja edellisessä tutkimuksessa vuonna 2009 se oli 4,49. Tutkimuksen tulosten perusteella tunnistetut voimavaramme ovat henkilöstön vahva osaaminen, motivaatio ja sitoutuminen sekä hyvä yhteishenki ja työilmapiiri. Lisäksi Haaga-Helian työntekijät haluavat tehdä parhaansa, jotta Haaga-Helialla menisi hyvin. Nämä ovat vahvuuksia, joita Haaga-Heliassa vaalitaan. Tutkimuksen tulosten perusteella näiden vahvuuksiemme myötä meillä on erinomaiset eväät - huippujoukkueena yhdessä uudistaen - vastata ammattikorkeakoulukentän muutoshaasteisiin näin muutoksen lähtökuopissa ja jatkaa matkaamme ammattikorkeakoulukentän edelläkävijänä!

Arvioinnit ja tunnustukset

OECD:n arviointi

  • The State of Higher Education 2013
  • OECD Higher Education Programme (IMHE)

Sales Education Foundation (SEF) 2013

Haaga-Helia parhaiden myynnin kouluttajien joukossa. Sales Education Foundation (SEF) antaa tunnustusta Haaga-Helian myynnin koulutusohjelmalle. SEF:n julkistamalla listalla mainituista korkeakouluista useimmat sijaitsevat Yhdysvalloissa, ja Haaga-Helia on harvoja eurooppalaisia tässä joukossa.

Haaga-Helialle Menestyjä-sertifikaatti

Haaga-Helia Oy Ab on taloudellisen suorituskykynsä perusteella luokiteltu menestyjäyritykseksi Kauppalehti Oy:n menestyjäluokituksessa. Menestyjä-sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius. Tunnuslukuvertailujen perusteella Haaga-Helia on sijoittunut sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon. Luokitus on tehty 2010/12 tilinpäätöstietojen pohjalta.
Lisätietoja sertifikaatista AlmaTalentin sivuilta.