rahoittajan logo kuvituskuvan päällä

Pakolaisten työelämävalmiuksien 3T - tunnista, tunnusta, työllisty

Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa Suomeen saapuneiden pakolaisten työllistymistä.

Hankkeen kohderyhmää ovat pakolaiset, joilla on työnteko-oikeus tai jotka ovat saamassa oikeuden. Pääasiallisin kohderyhmä on ukrainalaiset pakolaiset.

Välilliset kohderyhmät ovat pääkaupunkiseudun työnantajat ja pakolaisten kanssa työskentelevät organisaatiot, kuten vastaanottokeskukset, kaupunkien ja valtion työllisyyspalvelut sekä muut pakolaisten työllistymisen kanssa työskentelevät organisaatiot.

Hankkeen toimenpiteet

  • pakolaisten osaamisen tunnistaminen, yrittäjävalmiuksien tunnistaminen ja näiden tunnustaminen
  • työnantajien kanssa vähimmän osaamisen tunnustaminen työn saamiseksi
  • pakolaisten osaamisen kehittäminen intensiivikoulutuksella

Hankkeen tuloksina luodaan malli, jolla voidaan selvittää maahan saapuvien pakolaisten osaamisen taso ja ohjata heitä työelämään tai työelämätaitoja täydentävään koulutukseen. Mallissa huomioidaan pakolaisten kohtaamat työllistymisen esteet ja erityisesti vajavainen kieliosaaminen.

 

Pakolaisten työelämävalmiuksien 3T - tunnista, tunnusta, työllisty

Projektipäällikkö: Pirjo Saaranen

Kesto: 04/2023–03/2025

Rahoitus: ESR+

Ota yhteyttä
Pirjo
Saaranen
yliopettaja
+358 294471569
Pirjo.Saaranen@haaga-helia.fi