Kuvassa ihminen halaa puuta. Kuvassa myös Carbon Neutral Experience -logo ja Uudenmaan liiton logo.

Carbon Neutral Experience 2.0

Carbon Neutral Experience 2.0 (CNE 2.0) -hankkeessa edistetään matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen hiilineutraaliutta Uudellamaalla.

Hankkeen päätavoitteena on jatkaa prosessia, jonka seurauksena Uudenmaan matkailuala on hiilineutraali 2030 mennessä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Datan hyödyntämiseen tähtäävillä toimilla edistetään vähähiilistä matkailua maakunnan alueella. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään yrittäjien ja kunnallisten toimijoiden osaamista tuottamalla vähähiiliseen matkailuun liittyviä opintosisältöjä kohderyhmän tarpeet huomioiden.

Hanke pyrkii edistämään alueen matkailuelinkeinon uudistumista ja monipuolistumista muun muassa kiertotaloutta ja muutoskyvykkyyttä hyödyntäen. Kestävästä matkailusta pyritään kehittämään alueen matkailuyrittäjille kilpailutekijää, joka parantaa alan elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja kasvua, sekä luo uusia työpaikkoja.

Hanketta koordinoi Novago Yrityskehitys Oy, osatoteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Hanke toteutetaan Uudenmaan liiton myöntämällä AKKE-rahoituksella. 

Carbon Neutral Experience 2.0

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Sami Nykter

Kesto: 8/2023–7/2025

Kumppanit: Novago Yrityskehitys Oy, Yrkeshögskolan Novia

Rahoitus: Uudenmaan liitto (AKKE)

Ota yhteyttä
Sami
Nykter
projektipäällikkö
+358 294471186
Sami.Nykter@haaga-helia.fi