rahoittajan logo kuvituskuvan päällä

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio

Hanke on luotu korjaamaan viime vuosien äkillisiä ja odottamattomia toimintaympäristön muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn, ja kykyyn vastata äkilliseen muutokseen.

Hanke yhdistää korkeakoulujen parhaan asiantuntijuuden sekä Etelä-Suomen tasolla (9 korkeakoulua) että valtakunnallisella tasolla (21 korkeakoulua) ja sen tavoitteena on:

  • Vihreään siirtymään, muutoskykyyn ja uuden teknologian soveltamiseen liittyvä oppiminen ja tietotason lisääminen yrityksissä päästövähennysratkaisujen löytämiseksi ja uuden teknologian soveltamiseksi.
  • Korkeakouluista, yrityksistä ja yrittäjistä muodostuvan ekosysteemiverkoston vahvistaminen, mikä mahdollistaa uuden oppimisen, uusien teknologioiden ja toimintamallien kokeilun ja laajamittaisen hyödyntämisen.
  • Tarjota palveluita ja osaamista, joilla edistetään yritysten muutoskyvykkyyttä sekä mahdollistetaan uusien teknologioiden ja toimintamallien laajamittainen hyödyntäminen.
  • Uusien toimintatapojen ja osaamisen kehittäminen tapahtumien, käytännön oivallusten ja konkreettisten toimien kautta Jatkuvan osaamisen kehittäminen yritysten muutoskyvyn, resielienssin ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Antti Leppilampi

Kesto: 12/2022 - 11/2023

Kumppanit: Metropolia AMK (Päätoteuttaja), Laurea AMK, Diakonia AMK, Yrkeshögskolan Arcada, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Hämeen AMK, LAB AMK, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Rahoitus: REACT EU / ESR. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ota yhteyttä
Antti
Leppilampi
lehtori
+358 294471110
Antti.Leppilampi@haaga-helia.fi