People in a group

CHARLO – Change Agents for Regional and Local Organisations

Hankkeen päätavoitteena on ottaa opiskelijat mukaan konkreettiseen kestävyystyöhön Pohjoismaiden ja Baltian eri alueilla.

Opiskelijat muodostavat monialaisia ja kansainvälisiä tiimejä, jotka työskentelevät valitun alueen kestävyyshaasteiden parissa. He oppivat sekä teoriaa että käytäntöä ja oppivat käyttämään opittuja teorioita välineenä paikallisten tai alueellisten sidosryhmien konkreettisten haasteiden ratkaisemiseen.

Käsittelemme kaikkien kestävyyden pilarien merkitystä ratkaisuissa. Ympäristöaloitteet ovat kuitenkin keskeisellä sijalla, kun haasteita ja kumppaneita valitaan.

Hankkeessa vastataan kiireelliseen tarpeeseen muuttaa liiketoiminta- ja sosiaalista ympäristöä kohti vihreää ja kestävää kehitystä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

  • Paikallisten yritysten auttaminen muutoksessa ottamalla ne mukaan laajaan ohjelmaan
  • Circular Business Canvan kehittäminen yhteisön kehittämistarkoituksiin ja -tarpeisiin
  • Uusien välineiden ja käytäntöjen käyttöönotto kestävän toiminnan kehittämiseksi

Odotetut tulokset

  • 5 opintopisteen laajuinen IP-viikkokurssi
  • Oppimistuloksena kestävyyteen liittyvän tiedon, käytäntöjen ja asenteiden kehittyminen
  • Korkeakoulujen ja työelämän välinen yhteistyö
  • Artikkeleita ja tekstejä

CHARLO – Change Agents for Regional and Local Organisations

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Liisa Wallenius

Kesto: 10/2023–6/2024

Kumppanit: Arcada UAS, Copenhagen Business Academy, Jönköping University, Högskolan i Kristiania, Högskolan i Skövde, Högskolan på Åland, Kaunas UAS, Metropolia UAS, TTK UAS, UCL University College, University of Akureyri and Vizeme UAS

Rahoitus: Nordplus

Ota yhteyttä
Liisa
Wallenius
lehtori
+358 294471240
Liisa.Wallenius@haaga-helia.fi