Kimmo Mäki

Kimmo Mäki

yliopettaja
+358 294471357
Kimmo.Maki@haaga-helia.fi

Kimmo Mäki työskentelee korkeakoulupedagogiikan yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden tohtori ja kasvatustieteiden lisensiaatti. Mäki on työskennellyt Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuodesta 2004. Korkeakouluopettajana hän on työskennellyt vuodesta 1996 asti opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan sektoreilla.

Mäen yliopettajan työ Haaga-Heliassa koostuu tutkimus-, kehittämis-, valmennus- ja ohjaustyöstä.  Työssään Mäki toimittaa myös kirjakokonaisuuksia sekä tuottaa julkaisuja – blogeja, artikkeleita ja vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita – korkeakoulupedagogiikasta sekä pedagogisesta johtamisesta.

Mäki vastaa  Haaga-Helian korkeakoulupedagogisen ryhmän (KOPEDA) toiminnasta. KOPEDA valmentaa, tutkii ja kehittää korkeakoulupedagogiikka korkeakoulumme sisällä ja kansallisella korkeakoulukentällä.

Erityisosaamisalueet: korkeakoulupedagogiikka, pedagoginen johtaminen, korkeakouluopettajuus, pedagogiset menetelmät, jatkuva oppiminen, osaamisperustaisuus, opinnollistaminen, opettajankoulutus, TKI

Julkaisuja verkossa