Kuvituskuvassa hammasrattaita ihmisten käsissä

VaKe – Valtakunnallinen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää YAMK-koulutusta niin, että koulutus- ja työmarkkinoilla toimivilla on entistä paremmat edellytykset edetä koulutus- ja työurallaan jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteena on

  • edistää ajasta ja paikasta riippumattomien, joustavasti suoritettavissa olevien koulutuskokonaisuuksien ja verkkotutkintojen rakentumista,
  • kehittää TKI-toimintaa ja työelämän kehittämistä yhdistävää jatkuvan oppimisen koulutusta sekä
  • kehittää työtä ja oppimista integroivaa ja jatkuvalle oppimiselle edellytyksiä luovaa pedagogiikkaa.  

Hankkeen kohderyhmiä ovat YAMK-koulutusten opettajat, kehittäjät ja johtajat. Hankkeessa toteutetaan hyvien käytäntöjen vertaisoppimisprosesseja, ammattikorkeakoulukohtaisten kehittämisprosessien sparrausta, valtakunnallisen kehittämistyön koordinointia ja toimivien ristiinopiskelun käytäntöjen kehittämistä.

Hankkeen tuloksena YAMK-koulutuksilla on yhteinen jatkuvan oppimisen toimintamalli ja uutta osaamista. Lisäksi hankkeen toimesta YAMK-koulutusten jatkuvan oppimisen tarjonta uudistuu nykyistä selkeämmiksi kokonaisuuksiksi, jotka tunnistetaan ja joita arvostetaan sekä oppijoiden keskuudessa että työmarkkinoilla. 

Ammattikorkeakouluissa jo vakiintunut ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK-koulutus) tarjoaa työelämässä jo toimiville asiantuntijoille jatkokoulutusta, joka vahvistaa heidän työmarkkina-asemaansa ja on tutkimusten mukaan myös työuran kannalta taloudellisesti kannattava tutkinto.

VaKe – Valtakunnallinen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämishanke

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Hannu Kotila

Hanketiimi Haaga-Heliassa: Kimmo Mäki, Sakariina Heikkanen, Sanna Heiniö, Pirjo Aura

Kumppanit: HAMK

Kesto: 2024–2026

Rahoittaja: ESR+ (Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ota yhteyttä
Hannu
Kotila
yliopettaja
+358 294471612
hannu.kotila@haaga-helia.fi