Opas pedagogiseen hyvinvointiin

Korkeakouluyhteisön pedagoginen hyvinvointi syntyy työ- ja opiskeluhyvinvoinnista. Käytännössä se tarkoittaa, että hyvinvointia tulee
tarkastella jokaisen yhteisöön kuuluvan näkökulmasta.

kuvituskuva
17.03.2023
Julkaisu

Tässä oppaassa tarjotaan teoreettisia ja käytännöllisiä esimerkkejä eri korkeakoulujen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämisen malleista. Lisäksi siinä tarkastellaan hyvinvointia tukevia ja heikentäviä seikkoja, jotka ovat korkeakouluille yhteisiä. Ja koska kyseessä on käytännön opas, mukana on myös kymmenen harjoitusta, joilla hyvinvointia voi vahvistaa arjessa. 

Opas on tuotettu osana HyPe – Pedagoginen hyvinvointi -hanketta, jota on rahoittanut TYÖ2030-ohjelma.

Julkaisun tiedot

Nimi: Opas pedagogiseen hyvinvointiin

Toimittajat: Liisa Vanhanen-Nuutinen & Pirjo Aura