Kuvassa kolme ihmistä keskustelee pöydän ääressä

Game of Change

Game of Change -hankkeessa kehitetään aikuiskouluttajille uutta osaamista muutosprosesseihin. Tässä uudenlaisessa lähestymistavassa yhdistyy muutoksen johtaminen, mindfulness, muotoiluajattelu ja luovuus.

Hankkeessa kehitetään aikuiskouluttajien käyttöön uusia menetelmiä ja oppismateriaaleja, joiden avulla pystytään paremmin tukemaan muutoksen keskellä olevia oppijoita ja kehittämään muutoskyvykkyyttä ja resilienssiä. Hankkeessa koulutetaan muutosagentteja, jotka tuovat omiin organisaatioihinsa tukea muutoksen johtamiseen ja uusia näkökulmia opettamiseen ja oppimisaktiviteetteihin.

Hankkeessa tuotetaan avoimia digitaalisia ja analogisia oppimateriaaleja aikuiskouluttajille. Näiden materiaalien avulla he voivat toteuttaa Game of Change -lähestymistapaa muutosprosessissa.

Game of Change

Kesto: 12/2023–11/2025

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Marika Alhonen

Kumppanit: Learningdigital SRL Italy, Blickpunkt Identität Austria, Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentr um Österreich –Austria, Etelä-Savon Koulutus Oy (hankkeen koordinaattori)

Rahoitus: Erasmus+

Ota yhteyttä
Marika
Alhonen
lehtori
+358 294471560
marika.alhonen@haaga-helia.fi