rahoittajalogo kuvituskuvan päällä

Pedagoginen hyvinvointi HyPe

Pedagoginen hyvinvointi HyPe -hanke kuuluu TYÖ2030 toimialahankkeisiin, joiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken, kehittää työpaikoille uudenlaisia toimintatapoja ja uudistaa työelämää erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen.

Pedagoginen hyvinvointi HyPe -hanke

  • Tunnistaa, tutkii ja kehittää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hyvinvoinnin käytäntöjä ja paikkoja.
  • Tunnistaa työorientaation ja siitä johtuvien työtapojen suhdetta työssä jaksamiseen ja kehittymiseen.
  • Kehittää korkeakouluyhteisön kykyä luoda pedagogisesti hyvinvoiva toimintakulttuuri sekä panostaa johtamiseen hyvinvoinnin edistäjänä.
  • Vahvistaa uudenlaista johtamistyönosaamista ja toteuttaa korkeakouluvision tavoitetta korkeakouluista parhaina työpaikkoina vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeen puitteissa järjestämme ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstölle koulutus- ja valmennustilaisuuksia, joilla lisätään vuoropuhelua työyhteisöissä. Vuoropuhelun avulla pyritään parantamaan yhteistyö- ja keskustelukulttuuria ja kannustamaan henkilöstöä rakentavaan ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön. 

Pedagoginen hyvinvointi HyPe

Projektipäällikkö: Hannu Kotila
Kesto: 1.1.2022 - 31.3.2023
Kumppanit: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Sivistystyönantajajärjestö Sivista, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Työterveyslaitos, TYÖ2030-ohjelma

Lisätietoa TYÖ2030-toimialahankkeista

Ota yhteyttä
Hannu
Kotila
yliopettaja
+358 294471612
Hannu.Kotila@haaga-helia.fi