Hyvinvointi on nyt keskiössä korkeakoulupedagogiikassa ja yhteisöissä

Pedagoginen hyvinvointi on tullut pandemian myötä ajankohtaiseksi kehittämisen ja tutkimuksen kohteeksi korkeakouluissa. Yli 70 aiheesta kiinnostunutta korkeakoulutoimijaa osallistui korkeakoulupedagogiikan verkoston (KOPEDA) järjestämän webinaariin 15.3.2022.

Valokuva opiskelijoista
News article

Body

Webinaarissa kuullut puheenvuorot yhdistivät positiivisen pedagogiikan, luottamuskulttuurin, yhteisöllisyyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmat pedagogiseen hyvinvointiin. Pedagoginen hyvinvointi korkeakouluissa on opiskeluhyvinvointia, työhyvinvointia ja yhteisöllistä hyvinvointia.

–Pedagoginen hyvinvointi voidaan nähdä koko korkeakouluyhteisön hyvinvointina, joka näyttäytyy opetuksessa, ohjauksessa ja yhteisöllisessä toiminnassa. Oppiminen ja osaamisen kehittyminen on kiistatta yhteydessä myönteisiin yksilö- ja yhteisötekijöihin, kertovat Haaga-Helian opettajat Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Pia Kiikeri, jotka olivat järjestämässä pedogogiseen hyvinvointiin keskittyvää webinaaria.

Työ pedagogisen hyvinvoinnin kehittämisessä jatkuu korkeakouluissa. Käynnissä on useita hankkeita, joista mm Kokko- ja HyPe-hankkeissa kohderyhmänä on korkeakouluhenkilöstö. KOPEDA-verkoston järjestämät tulevat webinaarit näet täältä.

Ota yhteyttä
Liisa
Vanhanen-Nuutinen
yliopettaja
+358 294471571
Liisa.Vanhanen-Nuutinen@haaga-helia.fi