Hyvinvoiva yhteisö on korkeakoulun menestystekijä

Hyvinvointi kiinnostaa koulutusalan toimijoita, sillä HyPe-hankkeen tapahtuma kokosi Haaga-Helian Pasilan kampukselle ja verkkoon lähes 150 aiheesta kiinnostunutta 21.3.2023.

hype
Uutinen

Body

Osaaminen ponnistaa hyvinvoinnista! -seminaari järjestettiin osana korkeakoulutoimijoiden pedagogisen hyvinvoinnin hanketta.  Ajankohtaisen teeman ympärille kytkeytyvää hanketta esittelivät yliopettaja Hannu Kotila Haaga-Heliasta ja johtava tutkija Sirpa Laitinen-Väänänen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

– Tapahtuma osoitti, että hybridiopetusta ja -ohjausta toteuttavat opettajat tarvitsevat myös tukea työssä jaksamiseen ja työyhteisön sisäiseen vuorovaikutukseen. HyPe-hankkeemme näkökulmasta pedagoginen hyvinvointi on koko korkeakouluyhteisön hyvinvointia. Hyvinvoiva yhteisö on korkeakoulun menestyksen tekijä, kertoo Kotila, joka toimii hankkeen projektipäällikkönä Haaga-Heliassa.

Hyvinvointi puhutti monesta näkökulmasta

Päivän aikana kuultiin monia ajankohtaisia alustuksia korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen pedagogisesta hyvinvoinnista. Johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki Työterveyslaitokselta käsitteli puheenvuorossaan työn murrosta ja hyvinvointia. OAJ:n erityisasiantuntija Sari Melkkon johdolla käydyssä keskustelussa pureuduttiin henkilökohtaiseen työhyvinvointiin tässä ajassa.

Aikaa oli varattu myös toiminnallisille työpajoille. Teemat liittyivät yhteisöllisyyttä edistävään vuorovaikutukseen, yhteisöohjautuvuuteen sekä johtamistoimintaan pedagogisen hyvinvoinnin edistäjänä. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös Opas pedagogiseen hyvinvointiin -kirjan julkistustilaisuus. Käytännön oppaassa tarjotaan esimerkkejä korkeakoulujen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämisen malleista.

Mikä Pedagoginen hyvinvointi eli HyPe?

HyPe kuuluu TYÖ2030-toimialahankkeisiin, joiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken, kehittää työpaikoille uudenlaisia toimintatapoja ja uudistaa työelämää erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen. Seuraa keskustelua HyPestä myös sosiaalisessa mediassa: #HyPe, #työ2030, #korkeakoulupedagogiikka, #pedagoginenhyvinvointi ja #hyvinvointi.

Katso, mitä tapahtuma näytti Tussitaikureiden tussikuvittajan Joonas Lehtimäen silmin:


Kuvia tapahtumasta

hype
Oppaan pedagogiseen hyvinvointiin ovat toimittaneet Pirjo Aura ja  Liisa Vanhanen-Nuutinen.
hype
Mikä on yhteisön vastuu ja mahdollisuus kehittää hyvinvointiaan? Tätä pohdittiin seminaarin työpajassa.
hype
Toiminnallisissa työpajoissa päästiin pohtimaan pedagogiseen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ryhmissä.
hype
Tussikuvittaja Joonas Lehtimäki tallensi päivän annin kuvalliseen muotoon.
hype
Uudessa oppaassa on mukana myös kymmenen harjoitusta, joilla hyvinvointia voi vahvistaa arjessa.
hype
Pasilan tapahtumatorilla verkostoiduttiin pedagogisen hyvinvoinnin merkeissä.