rahoittajan logo kuvituskuvan päällä

LeadVet

LeadVet hankkeessa kehitetään ammatillista opettajankoulutusta ja ammatillista koulutusta vahvistamalla korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä, johtajuutta ja verkostoitumista.

Ammatillisen koulutuksen opettajat toimivat tärkeässä korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja työelämän risteyskohdassa. Näiden tahojen hyvällä yhteistyöllä voidaan kehittää opettajien rekrytointia, johtamista, koulutusten sisältöjä, vahvistaa jatkuvuutta ja lisätä ammatillisten opettajien työtyytyväisyyttä.

Kehittämällä yhteistyötä sekä opettajankoulutuksen että ammattien vaatimusten näkökulmasta parannamme valmiuksia

  • vastata opettajaksi opiskelevien tarpeisiin,
  • vaikuttaa tulevien työelämän osaajien taitojen kehittymiseen,
  • vahvistaa ammatillisen opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta sekä
  • edistää ammatillisen opettajankoulutuksen yhteistyöverkostoja ja ekosysteemiä.   

LeadVet

Hankkeen projektipäällikkö HHssa: Crister Nyberg
Haaga-Helialaiset asiantuntijat: Mika Saranpää
Hankkeen kesto: 01.11.2021 – 01.11.2024
Kumppanit: Akdeniz University – Turkey, FriedrichAlexander Univversität Erlangen-Nürnberg – Germany, Norges Teknisknaturvetenskalplige Universitet NTNU – Norway, Charlottenlund Upper Secondary School – Norway.
Rahoitus: Erasmus+

LeadVet logo
Ota yhteyttä
Crister
Nyberg
yliopettaja
+358 294471512
Crister.Nyberg@haaga-helia.fi