kestävä kehitys

KESTO - Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa

KESTO-verkosto tutkii ja kehittää eettistä kestävyysosaamista työelämäkumppaneiden, korkeakouluopiskelijoiden ja opettajien yhteistoiminnassa.

Verkoston tavoitteena on korkeakoulujen ja työelämän eettisen kestävyysosaamisen vahvistaminen pitkäkestoisessa yhteistyössä. Tutkimuksen ja kehittämisen kohteina ovat vastuulliset pedagogiset ja liiketoiminnalliset ratkaisut sekä eettisesti kestävä toiminta. Hankkeen vaikutuksia analysoidaan systeemisen ajattelun, moninäkökulmaisuuden kautta.

KESTO-hankkeen tavoite on vauhdittaa yhteiskunnallista kestävyysmuutosta korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistoiminnan avulla YK:n Agenda 2030-tavoiteohjelman (YK, 2015), Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (Valtioneuvoston kanslia, 2016) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön 2030 strategian suuntaisesti (OKM, 2019).

Tavoitteena on

  • tutkia ja kehittää eettistä kestävyysosaamista korkeakouluopiskelijoiden, opettajien ja yritystoimijoiden keskuudessa
  • soveltaa korkeakouluopiskelijoiden eettistä kestävyysosaamista työelämärajapinnassa uusia liikeideoita ja toimintatapoja innovoimalla
  • lisätä yritysyhteistyökumppanien sekä korkeakouluopettajien ja opiskelijoiden systeemistä ymmärrystä kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa
  • valtavirtaistaa eettistä kestävyysosaamista korkeakoulujen ja yritysten toimintaympäristöissä
  • vahvistaa konsortion yhteistyötä eettisesti kestävän työelämän ja korkeakoulun kontekstissa
KESTO - Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa

Projektipäällikkö: Crister Nyberg
Kesto: 1.1.2021-30.6.2023
Rahoittaja: OKM erityisavustus
Kumppanit: Haaga-Helia, Arcada yrkeshögskola, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto

 

Ota yhteyttä
Crister
Nyberg
yliopettaja
+358 294471512
Crister.Nyberg@haaga-helia.fi