Hankelogo kuvituskuvan päällä

FONE - Kansallinen verkkotutkintoverkosto

Hankkeessa luodaan kansallinen verkkotutkintoverkosto, joka tarjoaa puitteet ja toimintamallit koulutusratkaisuille.

Ratkaisuja etsitään korkeakoulujen ja työelämän yhteistyöllä. Yhteistyötä tehdään vastaamalla yhteiskunnan muutoksiin ja tarpeisiin uudistaa korkeakoulutusta kestävän kehityksen ja jatkuvan oppimisen teemojen mukaisesti. 

Hankkeen tavoitteet

  • Verkkotutkintoverkoston luominen ja yhteistyön vahvistaminen kansallisen verkkotutkintokoulutustarjontaa ja tutkimusta varten.
  • Kansallisten verkkotutkintojen toimintamallien luominen yhteistyössä verkoston jäsenten kanssa, mm. digipedagogisen toiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen uusien teknologioiden ja innovaatioiden avulla.
  • Uusien, olemassa olevien tai vielä hahmottumattomien verkkotutkintojen kartoittaminen ja ennakointi kansalliseen tarjontaan YAMK ja AMK-tasoilla esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja kansainvälisyysosaamisen tukemiseen. 
FONE - Kansallinen verkkotutkintoverkosto

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Outi Valkki
Kesto: 1.1.2021 - 31.12.2023
Rahoitus: OKM
Kumppanit: Haaga-Helia AMK, Hämeen AMK, Humak, Oulun AMK, Turun AMK (koordinaattori)

Ota yhteyttä
Outi
Valkki
lehtori
+358 294471298
Outi.Valkki@haaga-helia.fi