Nau-hanke

NAU! – Naiset tasa-arvoisesti työelämään

Naiset tasa-arvoisesti työelämään -hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Päähuomio on vertikaalisen tasa-arvon kehittämisessä.

Hankkeen toteuttamisen päätoimialoja ovat tekniikan, liiketalouden ja turva- ja riskienhallinta-alat.

Tavoitteet:

  • tuotetetaan ja levitetään tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta
  • kehitetään sukupuolitietoista uraohjausta ja naisopiskelijoita hyödyttäviä opintojen aikaisia työelämäyhteistyön muotoja sekä korkeakoulujen tasa-arvotyötä
  • tuetaan korkeakoulutettujen naisten urapolkuja ja yrittäjyyttä yhdessä työelämän edustajien kanssa
  • lisätään korkeakoulujen ja yritysten työntekijöiden ymmärrystä yhdenvertaisuuteen liittyvistä rakenteista ja tiedostamattomista vääristymistä (unconscious bias).

Haaga-Helian roolina hankkeessa on tehdä selvityksiä ammattikorkeakoulujen tasa-arvosuunnitelmista ja niiden toteutumisesta. Kerätyn aineiston ja kokemusten pohjalta luodaan korkeakoulujen erityispiirteet huomioon ottavia työvälineitä tasa-arvosuunnitteluun sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen korkeakouluissa.

NAU! – Naiset tasa-arvoisesti työelämään

Koordinaattori: Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Merja Drake
Kesto: 2020–2022
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Aalto-korkeakoulusäätiö, Tekniikan akateemiset ja Tampereen korkeakoulusäätiö.
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Ota yhteyttä