Z-sukupolvi johtajina

KOKKO - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittäminen

KOKKO-hankkeessa kehitämme ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamista, jotta heillä on valmiuksia toimia digitalisoituvissa ja yhteisöllisissä toimintaympäristöissä.

Haaga-Helia Kopeda-toimijoiden vastuulla hankkeessa ovat teemat Jatkuvan oppimisen pedagogiikka ja Pedagoginen johtamistoiminta. Ne pohjautuvat yli kymmenen vuoden tutkimus- ja kehittämistyön tuotoksiin ja kokemuksiin. Kumpikin teema sisältää kehittämistyöpajoja ja kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Hannu Kotilaan (jatkuvan oppimisen pedagogiikka) tai Kimmo Mäkeen (pedagoginen johtamistoiminta).

Kokko-hankkeen tavoitteet:

  • Korkeakouluyhteisön pedagogisen työn tukeminen kehittämällä jatkuvan oppimisen pedagogiikkaa, toteuttamalla vertaisarvioinnin jatkuvan pedagogiikan ratkaisuista eri korkeakouluissa, kartoittamalla aiheeseen liittyvää tutkimusta ja järjestämällä avoimia webinaareja.
  • Pedagogisessa johtamistoiminnassa tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja tukemaan pedagogista johtamistoimintaa palvelumuotoilun keinoin.
  • Hyvinvoiva- ja yhteisöllinen korkeakouluyhteisön sisältöön kuuluu osatavoitteisiin liittyvät alku- ja loppumittaukset sekä Matka omaan hyvinvointiin-koulutus.

KOKKO - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittäminen

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Hannu Kotila
Kumppanit: Haaga-Helia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Satakunnan Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto
Kesto: 1.9.2021-31.12.2023
Rahoittaja: OKM

Ota yhteyttä
Hannu
Kotila
yliopettaja
+358 294471612
Hannu.Kotila@haaga-helia.fi