Hannu Kotila

Hannu Kotila

yliopettaja
+358 294471612
Hannu.Kotila@haaga-helia.fi

Hannu Kotila työskentelee yliopettajana Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen tohtori. Kotilan erityisosaamisalueita ovat korkeakoulupedagogiikka ja ammattipedagogiikka.

Kotila on toiminut useissa korkeakoulupedagogiikan kehittämishankkeissa projektipäällikkönä: Osataan (ESR 2012-2014), Verkkovirta (ESR 2015-2017), Toteemi (OKM 2017–2019) ja Work & Study Fast Track (2020–2022).

Hän on julkaissut ja toimittanut runsaasti korkeakoulupedagogiikkaa käsitteleviä kirjoja sekä toiminut vierailevana päätoimittajana Yliopistopedagogiikka- ja Ammattikasvatuksen aikakausikirja -lehdissä.

Julkaisuja

 • Kotila, H. 2019. (Toim.) Ammatilliseksi opettajaksi. Haaga-Helian julkaisuja 9/2019.
 • Kotila, H. & Vanhanen-Nuutinen, L. 2019. (Toim.) Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita. Haaga-Helian julkaisut 8/2019.
 • Mäki, K., Vanhanen-Nuutinen, L. & Kotila, H. 2017. (Toim.) AMK-maisteri – Työelämän moniosaaja. Haaga-Helia julkaisut 2017.
 • Kotila, H. & Mäki, K. 2012. (Toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Helsinki: Edita.
 • Kotila, H. & Gore, K. 2008 (Eds.) The Changing Role of the Teacher in the University of Applied Sciences. Haaga-Helia Puheenvuoroja 2008.
 • Kotila, H., Kakkonen M-L. & Mutanen, A. (toim.) 2008. Tutkimuksen ja opetuksen kiasma. Helsinki: Edita.
 • Kotila, H., Volanen, M-V & Mutanen A. (toim.) 2007. Taidon tieto. Helsinki: Edita. Painossa.
 • Kotila, H. (toim.) 2006. Opettajana ammattikorkeakoulukoulussa. Helsinki: Edita.
 • Kotila, H. & Mutanen, A. (toim.) 2004. Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu. Helsinki: Edita.
 • Kotila, H. (toim.) 2003. Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita.
 • Kotila, H. 2000. Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia opetussuunnitelmasta, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos väitöskirja, Tutkimuksia 214.