kädet palapelin ääressä

TIITU – Tiimit ja turvallisuus

TIITU-tutkimushanke tutkii emotionaalisen, psykologisen ja fyysisen turvallisuuden rakentumista, niitä estäviä ja edistäviä tekijöitä sekä niiden kehittämistä sote- ja opetusalojen tiimeissä ja esimiestyössä.

Tiitu (Tiimit ja turvallisuuden identifioituminen, rakentuminen ja kehittyminen yksilöllisesti ja kollektiivisesti sote- ja opetusaloilla) hanke toteutetaan monimenetelmäisesti yhdistäen biometristä vuorovaikutustutkimusta narratiivisiin ja toimintatutkimuksellisiin lähestymistapoihin.

TIITU- hankkeen tavoitteet ovat:

  • Identifioida psykologisen, emotionaalisen ja fyysisen turvallisuuden toteutumisen esteitä ja edellytyksiä sote- ja opetusalojen tiimeissä ja esimiestyössä
  • Sovittaa biometrisiä, vuorovaikutuksellisia ja eläytymismenetelmällisiä tuloksia työyhteisöjen arkeen ja osallistaa vastaajat toimintatutkimuksen keinoin kehittämistyöhön

TIITU – Tiimit ja turvallisuus

Koordinaattori: Haaga-Helia
Projektipäällikkö: Eevastiina Gjerstad
Kesto: 1.9.2021 – 31.5.2023
Kumppanit:  Metropolia ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Ota yhteyttä
Eevastiina
Gjerstad
Senior Researcher
+358 294471492
Eevastiina.Gjerstad@haaga-helia.fi