Eevastiina Gjerstad

Senior Researcher
+358 294471492
Eevastiina.Gjerstad@haaga-helia.fi

Eevastiina Gjerstad työskentelee tutkijana ja opettajankouluttajana Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen tohtori ja teologian maisteri.

Gjerstad tekee soveltavaa tutkimusta tunnetekoälyn, vuorovaikutuksen, ryhmäprosessien ja oppimisen alueilla. Erityisiä osaamisalueita ovat vuorovaikutus ja ryhmäprosessit, pedagogiikka ja kasvatustieteet, valta, vaikuttaminen sekä eettiset kysymykset.

Gjerstad on työskennellyt ennen Haaga-Heliaa Helsingin yliopistossa, Humanistisessa ammattikorkeakoulussa, järjestöpuolella, julkishallinnossa ja seurakunnissa sekä koulutus- ja valmennuspuolella. Hän on kirjoittanut myös useita tietokirjoja.

Julkaisuja

  • Näin vaikutat – Vaikuttamisen psykologia arjessa ja työssä. 2015. Docendo.
  • Kuka on kukkulan kuningas? – Aikuisten ja lasten väliset valtasuhteet. 2015. PS-kustannus.
  • Arvojen ja tarkoitusten pedagogiikka (toim. Timo Purjon kanssa). 2011. Non Fighting Generation ry.
  • Valta kotikasvatuksessa. 2009. Akateeminen väitöskirja. Helsingin yliopisto.
  • Mitä lisäarvoa tunnetekoäly tuo vuorovaikutustutkimukseen? Haaga-Helia eSignals 2019