VOP-hanke, rahoittajan logot kuvituskuvan päällä

Virtuaalisesti omalla polulla - VOP

Virtuaalisesti omalla polulla (VOP) hankkeessa luodaan henkilökohtaistettuja, autenttisia sekä immersiivisiä VR-oppimisympäristöjä edistämään opiskelijoiden digi-osaamista, ura- ja työelämätaitoja.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uraohjaukseen uusia toimintamalleja, joka edistävät oppijoiden työllistymistä ja uravalintaa.

Hanke kohdistuu toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, jossa uraohjaus on pakollinen osa oppijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS)-prosessia. VR-ympäristössä voi tutustua eri ammatteihin itsenäisesti ja ohjatusti sekä niissä vaadittaviin kompetensseihin. 

VOP-hankkeen ensisijainen kohderyhmä on peruskoulunsa päättäneet ja toisen asteen HOKS piirissä ammattiin opiskelevat, sisältäen myös suomea toisena kielenä puhuvat oppijat sekä ammatinvaihtajat, työttömät ja tutkintokoulutukseen valmennettavat TUVA -oppijat. 

Virtuaalisesti omalla polulla - VOP

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Pia Kiikeri
Kesto: 1.9.2021 - 30.11.2023
Kumppanit:

Rahoittaja: ESR (EU REACT) Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen verkkosivut

Ota yhteyttä
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi