VOP – Virtuaalisesti omalla polulla
Kuvituskuva ja hankkeen logot

Lead paragraph

Vop - Virtuaalisesti omalla polulla hankkeessa luodaan henkilökohtaistettuja, autenttisia sekä immersiivisiä VR-oppimisympäristöjä edistämään opiskelijoiden digi-osaamista, ura- ja työelämätaitoja.

Body

Rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uraohjaukseen uusia toimintamalleja, joka edistävät oppijoiden työllistymistä ja uravalintaa. VR-ympäristöissä voidaan tutustua erilaisiin työympäristöihin, mutta myös harjoitella työelämätaitoja. 

Hanke kohdistuu toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, jossa uraohjaus on pakollinen osa oppijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS)-prosessia. VOP-hankkeen ensisijainen kohderyhmä on peruskoulunsa päättäneet ja toisen asteen HOKS piirissä ammattiin opiskelevat, sisältäen myös suomea toisena kielenä puhuvat oppijat sekä ammatinvaihtajat, työttömät ja tutkintokoulutukseen valmennettavat TUVA -oppijat.  

Hankkeen aikana on koulutettu sekä opiskelijoita että opettajia käyttämään VR- ympäristöjä uraohjauksen tukena. Hankkeen aikana toteutetaan myös virtuaalinen uraohjauksen malli. 

Hankkeen tuotokset on koottu yhteiseen julkaisuun, josta näet kaikki 12 vistuaaliympäristöä sekä uraohjauksen mallin: 

Bask, S. & Kiikeri, P. (toim.) 2023. Virtuaalisen uraohjauksen poluilla - uraohjausta VR-oppimisympäristöissä. Haaga-Helian julkaisut.  

VR-ympäristöt

Tälle sivulle kokoamme VR-ympäristöt, jotka olemme luoneet VOP - Virtuaalisesti omalla polulla hankkeen aikana. 

Pääset tutustumaan ympäristöön 2D:nä omalta tietokoneeltasi tai virtuaaliympäristössä VR-laseilla. 

 • Jos haluat tutustua ympäristöihin tietokoneeltasi, klikkaa linkistä ja etene painamalla yläkulman sinistä painiketta. 
 • Jos haluat tutustua ympäristöihin VR-laseilla,  syötä annettu koodi osoitteessa www.thinglink.com/vr.
   

Saavutettavuus

Skenaariot ovat 2D-muodossa saavutettavuusvaatimusten mukaisia, mutta VR-katselutilassa saavutettavuusvaatimukset täyttyvät vain osittain.

Tietokoneen kautta sisältöjä katsova voi käyttää sisältökohteiden immersiivistä lukijaa sekä Thinglinkin omaa saavutettavuus-widgettiä kysymyssiirtymien ja tekstisiirtymien lukemiseen. Selaimen Saavutettavuus-lisäosa ei toimi VR-laseilla. VR-lasit eivät myöskään tue ruudunlukijan käyttöä.

Aineiston tekstisisällöt sekä kuvatagien asiasisällöt on pyritty tarjoamaan myös audiovastineina, mutta vastinetta ei ole tarjolla teknisistä syistä aivan jokaiselle sisältökohteelle. Audiovastinetta ei ole myöskään voitu toteuttaa kysymyksiin ja niiden automaattiseen palautteeseen. Saavutettavampi-versio sisältää kaikki videoiden tekstitykset.

hahmo työntää palapelinpalaa


Henkilökohtaistaminen opiskelijalle

Henkilökohtaistaminen opiskelijalle VR-ympäristössä pääsee
Tutustumaan ammatillisen toisen asteen hoks- prosessin kulkuun.
VR-ympäristössä harjoittelet hoks - prosessia opettajan kanssa.
Näin sinun on helpompi valmistautua omaan Hoks - tuokioosi.
Tämä VR-ympäristö sopii opiskelijalle, jolle hoks -prosessi on
uusi kokemus, kuten peruskoulun päättäneet, Tuva- tai koto- 
koulutuksen opiskelijat. 
 Katso VR-laseilla osoitteessa: www.thinglink.com/vr
koodilla: pGJ8Xa

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja


SAAVUTETTAVAMPI VERSIO: Katso VR-laseilla osoitteessa: www.thinglink.com/vr 
koodilla: Wd1q7a

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja (saavutettavampi)

Tekijä: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu


 

Henkilökohtaistaminen opettajalla ja ohjaajalle

(IN ENGLISH BELOW)

hahmot seisovat vihreän tienviitan edessä

Henkilökohtaistaminen opettajalle ja ohjaajalle VR-ympäristössä
pääsee tutustumaan hoks- prosessin kulkuun ja harjoittelemaan 
henkilökohtaistamisen prosessin toteuttamista
ammatillisen toisen asteen koulutuksen opettajana, ohjaajana tai
erityisopettajana. VR-ympäristössä harjoittelet hoksaamista
opiskelijan kanssa. Tämä ympäristö sopii opettaja-, opo-, ja
erityisopettajaopiskelijoille sekä opetushenkilöstölle, jotka
kaipaavat harjoittelua hoks - prosessin toteuttamisessa. Katso VR-laseilla osoitteessa: www.thinglink.com/vr
koodilla: WdY7Za

Linkki skenaarioon ilman VR- laseja


SAAVUTETTAVAMPI VERSIO: Katso VR-laseilla osoitteessa: www.thinglink.com/vr 
koodilla: abA1jW

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja (saavutettavampi)

Tekijä: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakouluPersonalization for the teacher and instructor in a VR environment

Personalization for the teacher and instructor in a VR environment is a scenario in which you get to familiarize with the PSP (Personalized Study Plan) process of secondary vocational education in Finland. You will learn what personalisation means and how the recognition of prior learning is done. You will also get knowledge of the basic and special support activities offered in VET. The scenario offers a unique opportunity to engage in a PSP discussion with a student.

This environment is suitable for teachers, student teachers, and for special education student teachers and other teaching staff who need training in implementing the PSP process. 

Available for VR glasses at www.thinglink.com/vr
with the code aDrgjE.

Link without VR glasses


 

Työhaastattelu 

Tässä skenaariossa pääset harjoittelemaan työhaastattelutilannetta, jossa kaksi haastattelijaa kysyy sinulta tyypillisimpiä haastattelukysymyksiä. Kysymykset ovat yleisiä, joten voit vastata niihin oman taustasi mukaan – tai tiettyä hakemaasi työpaikkaa silmällä pitäen. Skenaarion tarkoituksena on, että vastaat kysymyksiin suullisesti. Samalla harjoittelet myös vastaustesi tiivistämistä, sillä vastausaika on rajattu.

kaksi hahmoa istuvat rinnakkain keltaisilla nojatuoleilla

 Katso VR-laseilla osoitteessa: www.thinglink.com/vr 
koodilla: agDqPp

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja


SAAVUTETTAVAMPI VERSIO: Katso VR-laseilla osoitteessa: www.thinglink.com/vr 
koodilla: abAzZW

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja (saavutettavampi)

Tekijä: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu


 

hahmo ohjaa keltaista nuolta ylöspäin

Eka työelämässä oppimisen päivä

Eka työelämässä oppimisen päivä -skenaario auttaa hahmottamaan VR-ympäristön avulla, miten ensimmäinen päivä työelämässä oppimassa pääsääntöisesti rakentuu ammatillisella toisella asteella. Skenaario kuljettaa palvelualan työelämässä oppimisen ensimmäisen päivän läpi, mutta se on sovellettavissa useimmille aloille. Skenaariossa pohditaan yleisiä asioita työelämässä oppimiseen liittyen, kuten työmatkan ajankäyttöä, ohjaajan kanssa käytävää keskustelua, työkavereiden kanssa vuorovaikuttamista sekä työaikaan ja ruokailuun liittyviä kysymyksiä.Katso VR-laseilla osoitteessa: www.thinglink.com/vr 
koodilla: aY982a

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja 


SAAVUTETTAVAMPI VERSIO: Katso VR-laseilla osoitteessa: www.thinglink.com/vr 
koodilla: EyxBep

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja (saavutettavampi)

Tekijä: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu


 

hahmo jonglööraa


Yleiset työelämätaidot

Yleiset työelämätaidot VR -ympäristössä pääsee tutustumaan neljään yleiseen työelämätaitoon, joita voi hyödyntää lähtökohtaisesti kaikissa ammateissa ja työelämässä. Tässä skenaariossa pääsee pohtimaan, mitä vuorovaikutustaidot, ammatillisuus, oma-aloitteisuus ja asenne tarkoittavat käytännössä ja miksi niiden hallitseminen on työelämässä hyödyllistä.
 Katso VR-laseilla osoitteessa: www.thinglink.com/vr 
koodilla: EB134p

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja. 

Tekijä: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu


 

hahmo seisoo kolmen eri suuntaan vievän nuolen risteyksessä

Pako peruskoulusta

Pako peruskoulusta sisältää kolme eri VR-ympäristöä. 

Traileri: https://www.youtube.com/watch?v=r7lUyzADJKY 

1. Sisustusartesaani (työvalmennus)

Työvalmennuksen VR-ympäristössä pelaaja pääsee
käymään läpi sisustusartesaaniopiskelijan kanssa
työnhaun eri vaiheet työvalmentajan tukemana.
Samalla pelaaja pääsee kurkistamaan työvalmentajan
työnkuvaan ja sisustusalan artesaanien työtehtäviin.
Ympäristö sopii TUVA-koulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sekä työelämään hakeutuville. Sovellettavissa myös peruskoulun 8.-9. -luokkaisille. 

 • alun 'Pako peruskoulusta' -viitekehyksen esittelyn jälkeen
  ensimmäisestä pelaajan päätettävissä olevista valinnoista
  kohta 'Sisustusartesaani (työvalmennus)'

2. Liiketoiminta

Liiketoiminnan osaamisalan VR-ympäristössä tutustutaan
kahteen oppimisympäristöön - Spesia Puotiin Järvenpäässä
sekä kauppakeskus Redin Lidliin Helsingissä. Pelaaja pääsee
perehtymään uutena työntekijänä mm. asiakaspalveluun ja
hyllyttämiseen. Ympäristö sopii TUVA-koulutuksessa ja
ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sekä liiketoiminnan 
perustutkintoa harkitseville peruskoulun 8.-9.-luokkaisille.  

 • alun 'Pako peruskoulusta' -viitekehyksen esittelyn jälkeen
  ensimmäisestä pelaajan päätettävissä olevista
  valinnoista kohta 'Liiketoiminta'

3. Graafinen suunnittelu

hahmo auttaa toista kiipeämään ylös

Graafisen suunnittelun VR-ympäristössä pelaaja pääsee
seuraamaan opiskelijan kasvutarinaa graafisen suunnittelun
ennakkotehtävien tekemisestä aina kansainväliseen
julistekilpailuun. Matkan varrella tutustutaan graafisen
suunnittelun opintoihin, jotka pitävät sisällään mm.
kuvankäsittelyä ja markkinointikampanjan suunnittelua.
Ympäristö on suunniteltu erityisesti TUVA-koulutuksessa
opiskeleville sekä media-alan ja kuvallisen ilmaisun
perustutkintoa harkitseville peruskoulun 8.-9. -luokkaisille.
Sovellettavissa myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. 

 • alun 'Pako peruskoulusta' -viitekehyksen esittelyn
  jälkeen ensimmäisestä pelaajan päätettävissä
  olevista valinnoista kohta 'Graafinen suunnittelu'


Katso VR-laseilla osoitteessa: www.thinglink.com/vr 
koodilla: p3ZAxa

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja

Tekijä: Ammattiopisto Spesia


 

hahmo kulkee portaita ylös joita toinen hahmo rakentaa

Jatkuva haku ja uraohjaus ammatillisessa koulutuksessa

VR-ympäristössä pääset seuraamaan työelämässä jo pitkään olleen Katariinan
ja ammatillisen toisen asteen uraohjaajan keskustelua. Katriina suunnittelee
ammatinvaihtoa ja pohtii opintojen aloittamista ammatillisessa oppilaitoksessa.

Tämä VR-ympäristö sopii opiskelijoille ja henkilöstölle, jotka haluavat tutustua
jatkuvaan hakuun ja uraohjaukseen ammatillisessa oppilaitoksessa.

 Katso VR-laseilla osoitteessa www.thinglink.com/vr
koodilla: ak3wRa

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja

Tekijä: EKAMI


 

hahmo seisoo ja pitää sylissään roskakoria

Kohti kestävää tulevaisuutta, 100 % siistii lajittelemalla

VR-ympäristössä perehdytään kestävän tulevaisuuden teemaan ja lajitteluun
ammatillisessa koulutuksessa, Ekamin kampuksella. Skenaariossa pääset
tutustumaan lajitteluohjeistuksiin ja opettelemaan roskien lajittelua.

Tämä ympäristö sopii opiskelijoille ja henkilöstölle, jotka haluavat perehtyä
kestävän tulevaisuuden teemaan ja lajitteluun.

 Katso VR-laseilla osoitteessa www.thinglink.com/vr
koodilla: pRRQ8p

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja

Tekijä: EKAMI


 

hahmo työtnää toista hahmoa pyörätuolissa

Hoivakotiin tutustuminen, Attendo Hovinsaari, Kotka

VR-Skenaarion avulla opiskelija pääsee tutustumaan hoivakodin arkeen ja
tiloihin ennen ammatillisen koulutukseen kuuluvaa työelämäjaksoa.
Skenaariossa kuljetaan hoivakodin tiloissa ja kuviin on lisätty ohjeita ja
vinkkejä helpottamaan työssäoppimisjakson alkua.

Tämä VR-ympäristö sopii sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja niille,
jotka haluavat tutustua hoivakotiin työympäristönä.

 Katso VR-laseilla osoitteessa www.thinglink.com/vr
koodilla: prgz5E

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja

Tekijä: EKAMI


 

hahmo seisoo punaisen kysymysmerkin edessä

NÄYTÖLLÄ – osaamista työtä tekemällä

Tässä VR-ympäristössä pääset tutustumaan osaamisen kerryttämiseen
työvalmennuksen aikana. VR-ympäristö perehdyttää opinnollistamisen
käsitteisiin, prosessin kulkuun ja henkilöihin, ketkä toimintaan osallistuvat.

Tämä VR-ympäristö soveltuu kaikille, ketkä ovat kiinnostuneet osaamisen
kerryttämisestä erilaisessa oppimisympäristössä.

 Katso VR-laseilla osoitteessa www.thinglink.com/vr
koodilla: ajz46a

Linkki skenaarioon ilman VR-laseja

Tekijä: EKAMI


 

Yhteistyökumppanit 

Ammattiopisto Spesia              Ekami

Jarkko Korhonen                                         Linda Jaatinen

jarkko.korhonen(at)spesia.fi                     linda.jaatinen(at)ekami.fi

Julkaisut

Alasalmi, T. 2022. Apua, leijun vuoristossa – moniaistisuus virtuaalitodellisuudessa. eSignals. 

Alasalmi, T. 2022. Virtuaalikierrokset yleistyvät opetuksessa. eSignals.

Alasalmi, T. 2022. Virtuaalistodellisuus – mistä puhumme, kun puhumme virtuaalisesta oppimisympäristöstä? eSignals.

Ammattiopisto Spesia. 2023. Nuoret pääsevät  tutustumaan kiinnostavaan alaan VR-oppimisympäristöissä: "Kohteet ihan naaman edessä, se oli magee kokemus". 

Bask, S. 2022. Matkalla metaversumiin voi eksyä ilman opasta. eSignals. 

Bask, S. 2022. Opiskelijan kokemus on virtuaalisen ympäristön keskiössä. eSignals.

Bask, S. 2022. Virtuaaliset polut ohjaavat erityisen tuen tarvitsijaa. eSignals. 

Bask, S. 2023. Metaversumissa on tulevaisuuden paikkoja auki. eSignals. 

Bask, S. & Bies-Wikgren, J. 2023. Missä mä oikeen oon? – Kohti virtuaalista yhdenvertaisuutta. eSignals. 

Bask, S. & Bies-Wikgren, J. 2023. Onpa hassu paikka! – Virtuaalinen uraohjaus avaa ulottuvuuksia aivan kaikille. eSignals.

Bask, S. & Bies- Wikgren, J. 2023. Vuorovaikutuksen uusia ulottuvuuksia virtuaalitodellisuudessa. Podcast. eSignals.

Bask, S. & Kiikeri, P. 2023. Virtuaalipedagogiikka tulevaisuuden mahdollisuutena ammatillisessa opettajakoulutuksessa. eSignals Pro. 

Bask, S. & Kiikeri, P. (toim.) 2023. Virtuaalisen uraohjauksen poluilla - uraohjausta VR-oppimisympäristöissä. Haaga-Helian julkaisut.  

Bask, S., Kiikeri, P & Lehikko, A. 2023. VR-ympäristöt korkeakoulupedagogiikan tukena. eSignals. 

Bies-Wikgren, J. 2022. Käsikirjoituksella valetaan virtuaalisen oppimisympäristön kivijalka. eSignals. 

Kiikeri, P. 2022. VR-oppimisympäristöjen monet mahdollisuudet. eSignals. 

Kiikeri, P. 2022. VR-ympäristöt tukevat koulujen uraohjausta. eSignals. 

Kiikeri, P. 2023. Luovuuden hyödyntäminen VR-ympäristöissä lisää oppimistuloksia. eSignals.

Kiikeri, P. 2023. Millainen voisi olla tulevaisuuden korkeakouluissa tekoälyllä varustettu VR-ympäristö. eSignals. 

Kiikeri, P. 2023. Tulevaisuudessa virtuaaliset oppimisympäristöt ovat korkeakoulujen arkipäivää. eSignals. 

Ota yhteyttä

Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
pia.kiikeri@haaga-helia.fi
Tuija
Alasalmi
lehtori
+358 294471207
tuija.alasalmi@haaga-helia.fi
Sini
Bask
lehtori
+358 294471656
sini.bask@haaga-helia.fi
Jenniina
Bies-Wikgren
lehtori
+358 294471727
jenniina.bies-wikgren@haaga-helia.fi
Saara
Ojaranta
TKI-koordinaattori
+358469214850
saara.ojaranta@haaga-helia.fi