Pia Kiikeri

Pia Kiikeri

lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi

Pia Kiikeri toimii lehtorina Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri, ammatillinen opettaja ja ammatillinen erityisopettaja. Lisäksi hän on kasvatustieteen väitöskirjatutkija aihealueena ammattikasvatus, digipedagogiikka sekä positiivinen pedagogiikka.

Kiikerillä on yli 20 vuoden kokemus ammatillisesta koulutuksesta ja sen kehittämisestä. Hän toimii Ammatillisen opettajakorkeakoulun digipedagogina ja kehittää mm. erilaisia digitaalisia oppimisen ja opetuksen ratkaisuja sekä toimii erilaisissa digitaalisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Lisäksi Kiikeri on toiminut erityisopettajana, Skills Finland -ammattitaitomaajoukkueen valmentajana ja on kirjoittanut oppikirjan.

Kiikerin erityisosaamisalueita ovat ammattipedagogiikka, digipedagogiikka, erityispedagogiikka, positiivinen pedagogiikka, yrittäjyyspedagogiikka sekä motivointi ja arviointi.

Julkaisuja

Kiikeri, Pia 2007. Parturi-kampaajan kompetenssiprofiili. Pro-gradu tutkielma. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/77976

Kiikeri, Pia & Laakso, Marika 2012. Kampaukset. Sanoma Pro.