Pia Kiikeri

Pia Kiikeri

lehtori
+358 294471190
pia.kiikeri@haaga-helia.fi

Pia Kiikeri toimii lehtorina Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri, ammatillinen opettaja ja ammatillinen erityisopettaja. Lisäksi hän on kasvatustieteen väitöskirjatutkija aihealueena ammattikasvatus, digipedagogiikka sekä positiivinen pedagogiikka.

Kiikerillä on yli 20 vuoden kokemus ammatillisesta koulutuksesta ja sen kehittämisestä. Hän toimii Ammatillisen opettajakorkeakoulun digipedagogina ja kehittää mm. erilaisia digitaalisia oppimisen ja opetuksen ratkaisuja sekä toimii erilaisissa digitaalisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Lisäksi Kiikeri on toiminut erityisopettajana, Skills Finland -ammattitaitomaajoukkueen valmentajana ja on kirjoittanut oppikirjan.

Kiikerin erityisosaamisalueita ovat ammattipedagogiikka, digipedagogiikka, erityispedagogiikka, positiivinen pedagogiikka, yrittäjyyspedagogiikka sekä motivointi ja arviointi.

Julkaisuja

Bask, S. & Kiikeri, P. (toim.) 2023. Virtuaalisen uraohjauksen poluilla - uraohjausta VR-oppimisympäristöissä. Haaga-Helian julkaisut.   

Bask & Kiikeri, 2023. Virtuaalipedagogiikka tulevaisuuden mahdollisuutena ammatillisessa opettajankoulutuksessa. eSignals Pro.  

Kiikeri, P., Uusiautti, S. & Purtilo-Nieminen, S. 2023. Finnish vocational education and training (VET) students’ perceptions of the joy of studying in an online learning environment, International Journal of Adolescence and Youth, 28 (1). https://doi.org/10.1080/02673843.2023.2252893 

Kiikeri, 2021. Ammatillisen kulutuksen opettaja positiivisen pedagogiikan pyörteissä. eSignals Pro.   

Kiikeri, 2021. Hymyn vaikutus positiivisen tunnetilan syntymiseen digitaalisessa vuorovaikutuksessa. eSignals Pro.  

Kiikeri & Laakso, 2018. Kampaukset, Sanoma Pro. Kirja sisältää 22 kpl videoita.