Alasalmi Tuija

Tuija Alasalmi

lehtori
+358 294471207
Tuija.Alasalmi@haaga-helia.fi

Tuija Alasalmi työskentelee lehtorina Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri (kielitieteet) ja ammatiltaan myös englannin opettaja.

Alasalmen kiinnostuksen kohteet liittyvät oppimisanalytiikkaan, digitaaliseen lukutaitoon ja oppimisympäristöjen käytettävyyteen sekä oppimisprosessin mallintamiseen psykofysiologisen mittauksen avulla. Koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntäminen esimerkiksi kielenopetuksessa ja arvioinnissa ovat myös tulevaisuuden tutkimusintressejä.

Alasalmi toimii projektipäällikkönä MOPPA-hankkeessa, jossa tutkitaan oppimisanalytiikkaa ja sen mahdollisuuksia tukea opiskelijan itseohjautuvuutta ja motivaatiota.

Hänen erityisosaamisalueensa on digipedagogiikka, ja hän on kiinnostunut myös verkko-oppimisympäristöistä ja erilaisista sovelluksista.

Julkaisuja

  • Alasalmi, T. 2019. Three Challenges in Building the Capacity for Teaching Health Care in Tanzania. INTED2019 Proceedings.  Valencia: IATED.
  • Kolkka, M., Alasalmi, T. & Ylönen M. 2016. Monimuotoisen ja sulautuvan oppimisen lähtökohtia ja vertaiskehittelyä. Teoksessa Raili Gothóni, Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen ja Marjo Kolkka (toim.). 2016. Osallistavaa oppimista ja kehittämistä. Diak Opetus 3. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
  • Alasalmi, T., Saarenmaa, A & Vainikka, M. 2016. Technological multi-tasking in community interpreting classroom - the pedagogical development towards multi-campus teaching and learning model for remote and in-class participation. Edulearn2016 Proceedings.  Barcelona: INTED
  • Alasalmi, T., Salo, T., Korkealehto, K. Fischer-Mourra, R. & Shahin, S. 2016 Comparative study on university students’ experience and opinions on using iPads. INTED2016 Proceedings.  Valencia: IATED.
  • Alasalmi, T., Salo, T. & Korkealehto, K. 2015. Design research on pedagogically motivated multimodal course in English: tools for student engagement enhancing learning outcomes. ICT for Language Learning: Conference Proceedings. 8th Conference Edition. Florence: Pixel.