Virtuaaliympäristöt mullistavat koulujen uraohjauksen – malli tukee opettajia ja ohjaajia

Virtuaalisissa oppimisympäristöissä opiskelija voi tutustua eri ammatteihin ja työympäristöihin ajasta ja paikasta riippumatta. Haaga-Heliassa tehty virtuaalisen uraohjauksen malli tukee opettajia, ohjaajia ja uraohjaajia toteuttamaan uraohjausta virtuaaliympäristöissä.

Virtuaaliympäristöt mullistavat koulujen uraohjauksen – malli tukee opettajia ja ohjaajia
Uutinen

Body

Haaga-Helian Ammatillisessa opettajakorkeakoulun, ammattiopisto Spesian ja ammattiopisto Ekamin Virtuaalisesti omalla polulla -hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu erilaisia virtuaaliympäristöjä uraohjauksen tueksi.

– Virtuaaliympäristöissä vierailu auttaa opiskelijaa tutustumaan erilaisten ammattien työolosuhteisiin, työtehtäviin ja vaativuuteen. Silloin nämä eivät tule opiskelijalle yllätyksenä, kun hän myöhemmin toimii tosielämän tilanteessa, projektipäällikkö Pia Kiikeri Haaga-Heliasta sanoo.

Virtuaalisissa oppimisympäristöissä harjoittelemisen toivotaan vähentävän opintojen keskeyttämisiä ja helpottavan oman ammattialan valintaa. Virtuaaliympäristöissä voi lisäksi harjoitella työelämätaitoja, kuten ensimmäisen työpäivän kulkua tai työhön hakeutumista, mikä vahvistaa myös työelämään linkittymistä.

Virtuaaliympäristöön päästäkseen opiskelija tarvitsee VR-lasit, joiden välityksellä hän näkee, kuulee ja aistii erilaisia uraohjauksen tarpeisiin kehitettyjä virtuaalisia todellisuuksia. Virtuaalisesti omalla polulla -hankkeessa luotuihin VR-ympäristöihin voi tutustua myös ilman laseja.

Uraohjauksen malli tukee oppilaitosten virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämistä

Virtuaaliympäristöjen lisäksi Haaga-Helian, Spesian ja Ekamin asiantuntijoista muodostettu hanketiimi on luonut opettajien ja ohjaajien työkaluksi virtuaalisen uraohjauksen mallin.

Ohjautuja tarvitsee opettajan ja ohjaajan ohjausta ennen ja jälkeen virtuaalisessa oppimisympäristössä vierailemisen, jotta uraohjaus toteutuu kokonaisvaltaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

– Virtuaalisen uraohjauksen malli syntyi opiskelijoilta ja opettajilta kerätyn palautteen sekä hankkeessa saadun kokemuksen perusteella. Mallin tavoitteena on tukea opettajia, ohjaajia ja uraohjaajia toteuttamaan uraohjausta virtuaaliympäristöissä, Kiikeri kertoo.

Maksuton julkaisu oppilaitosten, opettajien ja ohjaajien käsikirjaksi

Virtuaaliympäristöt ja virtuaalisen uraohjauksen malli esitellään Virtuaalisen uraohjauksen polulla – uraohjausta VR-oppimisympäristöissä -julkaisussa. Julkaisu on saatavilla sähköisenä maksutta (linkki alla).

Julkaisun ovat toimittaneet Sini Bask ja Pia Kiikeri Haaga-Helian Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Mukana julkaisua tekemässä ovat olleet myös hankkeen muut toimijat.

Virtuaaliympäristöt, virtuaalisen uraohjauksen malli ja niitä esittelevä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahasto ESR:n rahoittamassa VOP – Virtuaalisesti omalla polulla -hankkeessa. Hanke rahoitettiin osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Infograafi virtuaalisen uraohjauksen mallista

Virtuaalisen uraohjauksen malli esittelee VR-uraohjauksen pedagogisen perustan. Malli perustuu uraohjauksen integratiiviseen ulottuvuuteen ja kuvaa virtuaaliuraohjauksen käytännön toimintana.

Kuvassa kaksi logoa: Euroopan sosiaalirahasto ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
pia.kiikeri@haaga-helia.fi