Kuvassa oranssiin ja siniseen paitaan pukeutuneet kaksi henkilöä istuvat valoisassa tilassa pyöreän pöydän ääressä keskustelemassa. Kuvan päällä on teksti: Euroopan unionin rahoittama.

Elontila – Elinikäisen ohjauksen tila -arviointitutkimus

Elontila-tutkimushanke selvittää elinikäisen ohjauksen tilaa Suomessa.

Koulutus-, työ- ja uravalintojen ja elämänsuunnittelun tueksi tarkoitettu elinikäinen ohjaus koskettaa koko väestöä. Elontila-arviointitutkimuksen tavoitteena on muodostaa systemaattinen kuva suomalaisen elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuudesta sekä arvioida sen toimivuutta: saatavuutta, laatua, tuloksia ja vaikuttavuutta.

Osana arviointitutkimushanketta laaditaan elinikäisen ohjauksen laatukehikko,  jonka avulla elinikäisen ohjauksen kenttää voidaan tulkinnallisesti analysoida ja kehittää monialaisesti toiminnan eri tasoilla. Laatukehikko sisältää ehdotukset sektorirajat ylittävistä yhteisistä kansallisista elinikäisen ohjauksen seurantakohteista ja arviointivälineistä paikallisen ja kansallisen tiedolla johtamisen sekä elinikäisen ohjaustyön tueksi. Laatukehikon laadinnasta vastaa Haaga-Helia.

Elontila-arviointitutkimushankkeen toteuttavat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, Hämeen ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulut sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Tutkimushanketta koordinoi Helsingin yliopisto. Tutkimuksen tilaaja on työ- ja elinkeinoministeriö. Hanke toteutetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Elontila – Elinikäisen ohjauksen tila

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Kalle Vihtari

Kesto: 5/23–9/24

Kumppanit: Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 

Rahoitus: EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF)

Ota yhteyttä
Kalle
Vihtari
yliopettaja
+358 294471444
Kalle.Vihtari@haaga-helia.fi