Tradenomi (AMK), liiketalous, Helsinki

Kuvituskuva

Haaga-Heliassa opiskelet liiketalouden eri osa-alueita monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Useilla opintojaksoilla työskennellään aidoissa työelämäprojekteissa. Liiketalouden tradenomi voi toimia esihenkilö-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Millainen tradenomi sinusta tulee?

Opintojen aikana opit tulevaisuuden työelämätaitoja kuten ongelmanratkaisutaitoja, kriittistä ajattelua, päätöksentekotaitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä digitaitoja. Pystyt jo opiskeluaikana rakentamaan ammatillista verkostoasi.  

Tradenomi-nimikkeellä valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi seuraavissa tehtävissä: myyntipäällikkö, tiiminvetäjä, digitaalisen markkinoinnin suunnittelija, sijoitusasiantuntija, palvelumuotoilija, data-analyytikko, kirjanpitäjä, johdon assistentti, HR-päällikkö, yrittäjä.   

Opintojen sisältö 

Voit hyödyntää monipuolista tarjontaamme ja suunnitella opintosi joustavasti ja yksilöllisesti. Saat tukea opintojen suunnitteluun opinto-ohjaajaltasi.   

Tutkintoon sisältyy avainopinnot, suuntautumisopinnot ja täydentävän asiantuntijaosaamisen opinnot. Avainopinnot antavat yleisiä työelämävalmiuksia ja kerryttävät osaamista liiketalouden eri alueista kuten ICT, asiakasymmärrys ja myynti, markkinointi ja viestintä, yrittäjyys, yrityksen talous, tiimityö- ja projektiosaaminen, tutkimus ja kehittäminen, opiskelu- ja työelämätaidot. Valitset oman suuntautumisen toisella lukukaudella, ja suuntautumisopinnot alkavat kolmannella lukukaudella. Lisäksi valitset opintoja omien tarpeidesi mukaan muusta opintotarjonnastamme. Kielitarjontamme on monipuolinen ja voit valita opintoja myös englanninkielisestä opetustarjonnasta.  

Voit tutustua tutkinnon opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa.  

Suuntautumisvaihtoehdot tradenomitutkinnossa  

Päivässä opiskeleville on seitsemän suuntautumisvaihtoehtoa ja monimuodossa opiskeleville viisi suuntautumisvaihtoehtoa.  

Opiskelu käytännössä 

Päivä- ja monimuotototeutukseen on yhteishaussa eri hakukohteet.  

Päivätoteutuksessa opetus järjestetään pääsääntöisesti arkisin klo 8-17 välillä. Noin puolet opintojaksoista on lähitoteutuksia. Suoritat osan opinnoista verkossa tai lähiopetuksen ja verkon yhdistelmänä ja opiskelujen edetessä verkko-opintojen ja itsenäisen työskentelyn osuus kasvaa. Lähiopetus järjestetään Malmin tai Pasilan kampuksella oman ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. Et voi itse valita ryhmääsi. Suuntautumisvaiheessa kampus määräytyy valitsemasi suuntautumisen mukaisesti.  

Monimuotototeutus on suunniteltu ja aikataulutettu päätoimisesti työssäkäyvän opiskelijan tarpeisiin. Opintojaksot toteutetaan kokonaan verkossa tai toteutuksina, joissa on verkkotyöskentelyn lisäksi lähiopetusta kampuksella tai aikataulutettuja verkkotapaamisia. Aikatauluun sidottu opetus järjestetään pääsääntöisesti ma-to klo 17.40-20.30 ja kullakin opintojaksolla on yhteensä neljä opetusiltaa kahdeksan viikon aikana. Suuri osa tutkinnosta on suoritettavissa virtuaalisesti. Opinnot järjestetään joko Pasilan kampuksella tai verkossa.

Voit näyttää osaamisesi ja saada opintopisteitä osaamisesta, jonka olet kerryttänyt työssä tai vapaa-ajalla.

Kansainvälisyys

Kampuksillamme on paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja vaihto-opiskelijoita. Kansainvälisyysosaaminen sisältyy useisiin opintojaksoihimme. Voit hakea opiskelijavaihtoon yli 200 yhteistyökorkeakouluun 44 maassa. Sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Saksassa Hochschüle Münchenissa tai Latvian Riiassa Riseba University of Applied Sciences'ssa. Kaksoistutkinto-ohjelman suorittaminen tarkoittaa, että suoritat opinnoistasi vähintään yhden vuoden (60 op) Haaga-Helian ulkomaisessa kumppanikorkeakoulussa. Valmistuessasi saat itsellesi kaksi tutkintoa: yhden Haaga-Heliasta ja toisen kumppanikorkeakoulusta. Myös työharjoittelun voi suorittaa ulkomailla.

Yritysyhteistyötä ja innovatiivisia oppimisympäristöjä  

Opintojaksoilla tehdään paljon yritysyhteistyötä projekteissa ja kehityshankkeissa.

Opetuksessa hyödynnetään HH-labeja, jotka ovat innovatiivisia ja joustavia oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen oppimisympäristöjä. Opiskelu HH-labeissa on toiminnallista – labeissa ei vain seurata sivusta luentoja ja demoja, vaan opiskelijana pääset itse tekemään, kokemaan ja kokeilemaan. Opintojaksoilla on mukana todellisia yritysten toimeksiantoja ja projekteja.

Miksi Haaga-Helia?

Hakeminen

Kevään 2024 yhteishaku

Tradenomi (AMK), liiketalous Helsinki, aloitus syksyllä 2024

Tradenomi (AMK), liiketalous Porvoo, aloitus syksyllä 2024

Syksyn 2024 yhteishaku

Tradenomi (AMK), liiketalous Helsinki, aloitus tammikuussa 2025

Tradenomi amk

Laajuus: 210 op

Kesto: 3,5 vuotta

Koulutus: Liiketalouden tradenomi

Kampus: Malmi ja Pasila

Opiskelu: Päivä- ja monimuotototeutus

Päiväopetus järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00–17.00. Osa opinnoista tarjotaan verkko-opintoina.

Monimuotototeutuksessa on tarjolla runsaasti verkko-opintoja. Jos opintojaksolla on lähi- tai online-tapaamisia, järjestetään ne pääsääntöisesti klo 17.40–20.30.

Mihin tradenomi työllistyy? Valmistuneiden nimikkeitä: myyntipäällikkö, myyntineuvottelija, tuotepäällikkö, account manager, palvelupäällikkö, digitaalisen markkinoinnin suunnittelija, sijoitusasiantuntija, HR-assistentti, palvelumuotoilija, ostaja, ostopäällikkö, vientipäällikkö, tiiminvetäjä, osastopäällikkö, yrittäjä, tuotepäällikkö, account manager, kirjanpitäjä, analyytikko, controller, taloushallinnon asiantuntija

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi